Ny teknologi til anlægskonstruktioner

Søren Lundsted Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 25.

Ny teknologi til anlægskonstruktioner

Ny teknologi til anlægskonstruktioner

Aktivitetsplan nr. E1 -  Resultatkontrakt - 2013-15

Der er i Danmark behov for at udvide og opgradere den fysiske infrastruktur gennem massive investeringer i nye anlægskonstruktioner og vedligehold af den eksisterende infrastruktur. I en tid hvor de statslige ressourcer er svindende, er det derfor nødvendigt med ny teknologi og nye rådgivnings- og uddannelsesydelser, der sikrer størst muligt udbytte og værdi af de store fremtidige investeringer i infrastrukturen.

Målet med aktivitetsplanen er at tilvejebringe sådanne teknologier og ydelser til gavn for hele anlægssektoren.

Aktivitetsplanen vil bidrage med udvikling af ny teknologi og nye rådgivnings- og uddannelsesydelser målrettet anlægsbranchen med et særligt fokus på broer, tunneler, veje og havneanlæg.

Temaerne er:

 1. Nye bæredygtige materialer og løsninger til konstruktioner i infrastrukturen
  Aktiviteterne inkluderer bl.a. udvikling af bæredygtig asfalt- og belægningsteknologi samt udvikling af nye slankere, lettere eller mere bæredygtige konstruktioner baseret på fx metaller, kulfibre, glasfibre, aramidfibre eller kompositter.
 2. Levetidsdesign koblet til modeller for livscyklusvurdering
  I forbindelse med projektet ’Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til Infrastrukturen’ er der i samarbejde med DTU Byg udviklet et koncept for levetidsdesign, der baserer sig på en sammenkobling af en række beregningsmoduler, hvor hvert modul er knyttet til et bestemt område med betydning for levetiden. Gennem aktiviteterne i dette tema vil konceptet blive videreudviklet, bl.a. ved tilføjelse af nye moduler samt ved kobling af levetidsmodellen med modeller for livscyklusvurdering.
 3. Nye metoder til tilstandsmonitering, -registrering og renovering
  Aktiviteterne under dette tema omfatter bl.a. udvikling og etablering af nye undersøgelsesmetoder for tilstandsregistrering i anlægskonstruktioner samt udvikling af analyse- og moniteringsmetoder til bestemmelse af eksisterende konstruktioners restlevetid.
 4. Videnspredning og kalibrering af modeller gennem demonstration og erfa-opsamling
  Videnspredning og kalibrering af de udviklede modeller, metoder og teknologier vil bl.a. ske gennem demonstrationsprojekter, hvor teknologierne afprøves i den virkelige verden. Desuden udarbejdes der uddannelsesmaterialer målrettet erhvervs- og ingeniørskolerne, og der oprettes en webportal, hvor erfaringsdata fra nye og tidligere demonstrationsprojekter samles centralt, til gavn for fremtidige forskningsprojekter og det forberedende arbejde i forbindelse med kommende store anlægsprojekter.

Målgruppen for de kompetencer og ydelser, som udvikles, er bygherrer, entreprenører, håndværks-virksomheder, byggematerialeproducenter og SMV-rådgivere, og de faglige aktiviteter gennemføres i samarbejde med bl.a. DTU Byg, Vejdirektoratet samt en række udenlandske universiteter og videninstitutioner. Der tilknyttes desuden en bredt funderet referencegruppe, som følger aktiviteterne og bidrager med kvalificeret faglig sparring.