Ny viden om Listeria fra konferencer

Nanna Bygvraa Svenningsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 66.

Ny viden om Listeria fra konferencer

Listeria monocytogenes er en af de mest fremtrædende fødevarepatogener og en hyppig årsag til tilbagekald af spiseklare fødevarer og dermed også økonomiske tab for producenterne. Verden over forskes der i Listeria, og nyeste viden præsenteres på en række forskellige konferencer.

International Symposium on Problems of Listeria Monocytogenes and Listeriosis (ISOPOL), Toronto, Canada (September 2019)

Bakteriofagbaserede detektionsmetoder, altså ufarlige virus, der er meget specifikke for Listeria monocytogenes, er blandt det nyeste indenfor detektionsmetoder. Bakteriofagmetoder er både hurtige og meget sensitive,og  der kan detekteres 3-4 cfu i miljøprøver på 7 timer. I fremtiden vil de måske kunne supplere eller erstatte de vækstbaserede og qPCR metoder, der bliver brugt idag. Firmaet ROKA er blandt de førende indenfor kommercielle kits til detektion af Listeria med bakteriofager.

Med helgenomsekventering (WGS) kan det vurderes, hvilke subtyper af Listeria der er mere virulente end andre ved bl.a. at se på antallet af virulensgener, de enkelte subtyper koder for. Hvorvidt en Listeria er høj- eller lavvirulent, er associeret med, hvilken fødevare den pågældende Listeria er isoleret fra. WGS er også blevet et stærkt værktøj til identificering af kontaminationsveje i en produktion med Listeria-udfordringer. Et vigtigt element i identifikationen er beskrivelsen af slægtskabet mellem flere Listeria isolater fundet i samme produktionsmiljø, altså er det en og samme Listeria-klon, der findes fordelt i produktionsmiljøet? eller er det en ny Listeria-klon, der introduceres i bestemte lokationer?

På grund af variation i opfattelse og håndtering af fødevaresikkerhed mellem lande blev der på konferencen efterspurgt større ensretning i forhold til reguleringer på området. Historiens største udbrud af listeriose fandt sted i Sydafrika i 2017-2018 og skyldtes et spiseklart kødprodukt (polony). Inden udbruddet havde landet ingen fødevaresikkerhedsmæssige reguleringer. Udbruddet medførte en misforstået opfattelse af, hvornår der reelt er en risiko forbundet med tilstedeværelsen af Listeria. F.x kræver Namibia nu nul Listeria i fersk grisekød importeret fra Sydafrika. På konferencen var der bred enighed om, at sådanne nul-krav til fersk grisekød ikke giver mening.

 

Biofilm Summit, Parma,Italien (oktober 2019)

Dannelse af biofilm i produktionsmiljøer vurderes at være en af de største udfordringer for kontamination. Nye undersøgelser for biofilmdannelse af Listeria viste, at forskellige Listeria stammer kan danne forskellige typer biofilm på samme materiale (stål, træ etc.). Dette sætter store krav til rengøringen! Der blev efterspurgt bedre metoder til at undersøge biofilmdannelse, da den nuværende metode baseret på titter-bakker (polypropylene) ikke tager højde for den eksisterende viden om forskel i biofilmdannelsen på forskellige materialer.

Deltagelse i konferencerne er finansielt støttet af Svineafgiftsfonden og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelse og Forskningsministeriet.