Overfladefunktionaliteter

Mikkel Agerbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 90.

Overfladefunktionalitet

Overfladefunktionaliteter

Aktivitetsplan nr. B3 - Resultatkontrakt - 2013-15

Produkter og produktionsudstyr vil i stigende grad være karakteriseret ved specialudviklede overflader med differentierbare og skræddersyede egenskaber. Med afsæt i Teknologisk Instituts solide kompetencer og nye laboratorier inden for bl.a. Sol-Gel syntese og HiPIMS/PVD-belægninger vil der blive skabt nye revolutionerende overflader, som fx kan substituere brugen af miljøskadelige stoffer og sjældne og dyre råvarer, samtidig med at der opnås signifikant forbedrede produktegenskaber og funktionaliteter. I aktivitetsplanen håndteres paradigmet mellem de teknologiske hightech-udviklinger på den ene side, og på den anden side de krav (designparametre) der skal imødekommes, for at morgendagens konkurrencedygtige produkter kan udvikles i samarbejde med virksomhederne og efterfølgende produceres af virksomhederne i Danmark.

Overfladefunktionaliteter

Aktivitetsplanen består af tre aktiviteter:

 1. Substitution af ressourceknappe, dyre eller miljøproblematiske materialer gennem udvikling af nye funktionelle coatings og overflader

Denne aktivitet skal sikre virksomhedernes adgang til nye overfladeteknologier, der er langtidsholdbare og substituerer ressourceknappe, omkostningstunge og/eller miljøbelastende materialer.

 1. Materiale-, energi- og ressourcebesparende overfladeteknologier til dansk fremstillings- og procesindustri

Her fokuseres der på at reducere energi- og materialeforbruget i industrielle processer inden for fremstillings-, fødevare- og råstofudvindingsindustrien m.m. gennem billigere, mere miljøvenlige og bæredygtige materialer, og samtidig sikre en forøget produktkvalitet og forlænget levetid.

 1. Etablering af en platform for industriel overfladebehandling – et samlingspunkt for viden om unikke overfladefunktionaliteter til danske high-end løsninger og produkter

Formålet med denne aktivitet er at samle viden fra de øvrige igangværende aktivitetsplaner, fra nationale såvel som internationale udviklingsprojekter, fra ny udenlandsk viden/teknologi samt fra de teknologispecifikke delaktiviteter i denne aktivitetsplan i én samlet videnbase.

Der vil blive gennemført videnhjemtagning gennem eksisterende netværk, konferencer, kontakt til nye institutioner samt ophold på udenlandske institutioner. For løsning af specifikke opgaver vil viden om overfladebehandling blive søgt hjemtaget, fx inden for:

 • Nye eksempler på overfladeintegration af funktionaliteter i Sol-Gel gennem biomimik og geomimik.
 • Nyeste landvindinger inden for High Power Impuls Magnetron Sputtering (HiPIMS).
 • Identifikation af helt nye anvendelsesformer for overfladeteknologier med henblik på øget substitution, reducerede omkostninger, miljø mv. samt integration af disse i eksisterende løsninger.

Aktiviteten kobler konkrete forespørgsler og identificerede problemstillinger fra firmaer og etablerede/nye netværk og klynger med de relevante teknologiske løsninger, som indhentes world-wide. Erhvervslivet får herigennem adgang til viden, løsninger og muligheder, der imødekommer flest mulige designparametre.

Målgrupperne der tilsammen beskæftiger mere end 300.000 personer er:

 • OEM-producenter og halvfabrikataleverandører i industrien
 • Underleverandører, fx maskinbearbejdning og produktion
 • Medikosektoren med fokus på komponenter og devices
 • Procesindustri, råstofindvindings- og vindenergisektoren
 • Fødevaresektoren
 • Generelt effektive produktionsrelaterede SMV.