Patenter

Peder  Velling

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 30.

Patenter

Generel varetagelse af DMRI's IPR-interesser (IPR = Intellectual Property Rights; immaterielle rettigheder). Patentansøgning af DMRI's opfindelser, bl.a. maskiner og produkter, som licenseres til samarbejdsparter. Beskyttelse og friholdelse af udviklingsområder inden for interessefeltet. Endvidere intern rådgivning og assistance i forbindelse med spørgsmål og konflikter inden for IPR. Hvor det er hensigtsmæssigt, udarbejdes og indleveres patentansøgninger på de af instituttet udviklede apparater
og metoder.

DMRI indleverer ca. 2-5 nye ansøgninger pr. år. Afhængig af opfindelsens karakter og perspektiver søges der også patent i udlandet.
DMRI har ca. 100 basispatenter (opfindelser), hvoraf flere har gyldighed i lande uden for Danmark. I alt er der ca. 250 løbende patenter og patentansøgninger, hvortil der skal betales årsafgift. Med basis i ansøgninger og patenter indgås der aftaler med fabrikanter om produktion og salg af de udviklede produkter.

DMRI overvåger nye danske, europæiske og internationale ansøgninger. Overvågningen foretages inden for udvalgte emner i relation til slagteri- og forædlingsvirksomhed. Der ydes bistand til projektgrupper/afdelinger og eventuelle samarbejdsparter i sager om patentovervågning og patentkonflikter m.v.

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Patentansøgninger. Offentliggørelse af slutresultat: Patentskrifter