Pilotproduktion som hightech innovationsmotor for dansk industri (PP-TECH)

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Pilotproduktion - G3

Pilotproduktion som hightech innovationsmotor for dansk industri (PP-TECH)

Aktivitetsplan nr. G3 - 2016-18

Produkter fremstillet i Danmark i global konkurrence og til et internationalt marked skal være high end og up market for at være konkurrencedygtige. Det kræver adgang til og viden om de nyeste muligheder inden for materialer og produktionsprocesser.

I aktiviteten PP-TECH udvikles højteknologiske fremstillings- og innovationsprocesser til pilotproduktion under nærindustrielle forhold. Dette gøres ved at stille ydelser til rådighed for virksomheder, som understøtter virksomhedernes udfordringer i forbindelse med udvikling, produktion og markedsafprøvning af produkter. Aktiviteten indbefatter blandt andet udvikling af forretningsmodeller for værdiskabende anvendelse af produktionskonsortier, som kan understøtte valg og anvendelse af produktionsteknologi, prisstruktur og IPR-forhold.

To teknologikæder er udvalgt som særligt lovende indsatsområder. Her kræver hele udviklingen fra idé til produkt typisk at en række indbyrdes afhængige fremstillingsteknologier tages i brug:

  1. Komponentfremstilling baseret på en skalérbar og agil produktionsplatform
  2. Funktionelle foderprodukter til high end markedet

Synergien mellem de valgte ligger primært i dele af råvareprocesserne og brugen af bæredygtige materialer til komponentindustrien.

Aktiviteten skal således muliggøre en langt hurtigere og kortere vej fra idé til produkt, effektivt bryde the valley of death mellem forskning og produktion og indføre et nyt niveau af kvalitetskontrol, der lever op til branchestandarder. Dette vil medvirke til en fornyet vækst i dansk industri og dermed nye arbejdspladser i Danmark.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.