Procesoptimeret udvinding af protein fra griselunger - Kvartalsstatus

Karen  Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 61.

animal welfare definition

Procesoptimeret udvinding af protein fra griselunger - Kvartalsstatus

 

 

 

 

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at reduktion af det ekstraherede proteins røde farve er muligt ved en vask af lungevævet inden ekstraktion. Farven kan reduceres til et lyserød farve tilsvarende en kotelet (figur 1). Farve- reduktionen har ikke påvirket proteinets funktionalitet men reduceret udbyttet af protein betydeligt.

Den næste store aktivitet i projektet er, at metode til farve-reduktion skal afprøves i pilotskala. Ydermere skal påvirkning af proteinets sensoriske kvalitet ved reduktion af farve dokumenteres.

proce

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført forsøg med ekstraktion af protein fra benkage.

Benkage består af 21% protein og 14% fedt. Ved den nuværende ekstraktionsproces var det dog kun muligt at ekstrahere 20% af proteinet fra benkage. Det lave ekstraktionsudbytte formodes at skyldes det høje fedtindhold i benkage.

Der er foretaget en vurdering af proteinkvaliteten af det ekstraherede lunge- og benkageprotein. Ekstraheret lungeprotein blev vurderet til at have en god proteinkvalitet, baseret på at aminosyrescore er over 1, mens benkageproteins er dårlig, idet aminosyre scoren er 0. Vurderingerne er baseret på WHO’s anbefalinger for indhold af essentielle aminosyrer.

Den næste store aktivitet i projektet er at undersøge muligheden for at reducere farven af det ekstraherede protein, samt færdiggørelse af funktionalitetsanalyser.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført forsøg med dekantering til separering af fraktioner. Dekantering alene er ikke tilstrækkeligt til at fjerne den ønskede mængde partikler inden filtrering, men i kombination med centrifugering, kan der opnås en flydende proteinfraktion velegnet til opkoncentrering.

Ved membranfiltrering over en UF SaniMembrane blev opnået en proteinkoncentration på 12%. Efterfølgende blev koncentratet spraytørret ved forskellige procestemperaturer. De laveste indstillinger, hvorved der kunne opnås en tilfredsstillende spraytørringsproces, var en indgangstemperatur på 170°C og en udgangstemperatur på 70°C.

Den næste store aktivitet i projektet er at undersøge spraytørringsprocessens indflydelse på proteinets funktionalitet.

Potentialet for benkage undersøges på laboratorieskala med henblik på også at kunne anvende denne råvare i processen for udvinding af funktionelt protein.

griselunger

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at forbruget af ekstraktionsmiddel kan reduceres med 50% ved at optimere omrøringen under ekstraktionen samt den efterfølgende separering af fast og flydende fraktion. Den reducerede mængde af ekstraktionsmiddel har en positiv betydning for den videre proces, idet mængden af væske, som skal håndteres og efterfølgende fjernes, tilsvarende er reduceret.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der gennemføres forsøg med dekantering til separering af fraktioner, samt tyngdekraftdrevet filtrering og spraytørring til test af skånsom henholdsvis opkoncentrering og tørring.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er afholdt første følgegruppemøde i projektet, hvor følgende blev besluttet:

•Opkoncentrering ved SANI Membranes blev identificeret som den teknologi, der skal afprøves til opkoncentrering af funktionelt lungeprotein.

•Spraytørring blev identificeret som den teknologi, der skal afprøves til tørring af funktionelt lungeprotein.

•Benkagen fra maskinsepareret kød blev identificeret som en relevant sidestrøm til udvinding af funktionelt protein, hvorfor der skal udføres en potentiale-afklaring for denne råvares egnethed til at indgå i den nuværende ekstraktionsproces udviklet til funktionelt lungeprotein.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal gennemføres en række optimeringsforsøg med henblik på øget udbytte under ekstraktion.

Derudover skal opkoncentrering og tørring af funktionelt lungeprotein testes, og potentialet for benkage klarlægges.