Produktionsteknologi til fødevarer

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

Produktionsteknologi til fødevarer

Produktionsteknologi til fødevarer

Aktivitetsplan nr. F1 - Resultatkontrakt - 2013-15

Trenden i fødevareindustrien er anvendelse af mere og mere avanceret teknologi. Teknologi indføres med henblik på at erstatte belastende og ensidigt gentaget arbejde (EGA) samt for at øge produktiviteten. Teknologien er ofte så avanceret, at kun eksperter kan varetage vedligeholdelsen. Endvidere er fødevarefremstillingsprocesser ofte så komplicerede, at det er vanskeligt at overskue sammenhængene, og på sigt forventes desuden nye udfordringer i form af øgede krav til variantskabelse.

Fødevarebranchen beskæftiger mange medarbejdere med kort uddannelse, og der er en relativt stor medarbejderomsætning. Samtidig kræver det danske lønniveau en høj produktivitet. For at sikre den danske fødevarebranches konkurrenceevne skal vi derfor være bedre til at bruge ny teknologi i produktionen, uden at sikkerhed og kvalitet forringes. Vi skal være bedre til at forstå, hvordan ’almindelige’ medarbejdere – ufaglærte som faglærte – på en nem og umiddelbar måde kan vekselvirke med avanceret udstyr, så det bruges på den rigtige og mest optimale måde. Dermed understøttes og forbedres både virksomhedernes og medarbejdernes effektivitet.

Målgruppen er de fødevareproducerende virksomheder og de virksomheder, som fremstiller og eksporterer produktionsudstyr. Det er målet at øge innovationsevnen hos leverandører af automatisering til fødevareproducenterne gennem større forståelse og viden om teknologianvendelse med specielt fokus på sammenhængen mellem menneske og maskine. Det er endvidere målet at gøre virksomhederne i stand til at vælge den teknologi, der passer til den enkelte producent af fødevarer afhængig af størrelse og fleksibilitet og i alle led af værdikæden fra primærproducent til slutbruger.

Målet søges nået gennem tre centrale aktiviteter:

  1. Systematisk metodik til analyse og rådgivning inden for teknologiimplementering. Herunder udvikling af værktøjer til kvantificering af virksomhedens teknologiske formåen og kompetenceniveau og en samlende økonomisk præsentationsramme.
  2. Nye teknikker til brugerrettet automatisering. Herunder udviklingen af designregler målrettet medarbejdere og faktiske forhold i fødevareindustrien samt udvikling af intelligent sensorbaseret styring af automatik med selvdiagnostik.
  3. Intuitive IKT-værktøjer til produktionen. Herunder metoder der benytter Augmented Reality rettet mod formidling af instruktioner til drift og vedligehold.

Når aktivitetsplanen er gennemført, er metoder og designregler afprøvet i praksis via gennemførelsen af demonstrationsprojekter, blandt andet:

  • Metode og rådgivningsværktøj til systematisk og effektiv virksomhedsanalyse med henblik på teknologianskaffelse.
  • Intelligente produktionsmaskiner med selvovervågning og -diagnostik med muligheden for at kommunikere instruktioner til service og vedligehold.
  • Semiautomatiske løsninger med taktil-/force-feedback (kendt fra fjernkirurgi), som reducerer arbejdsbelastningen uden kvalitets- og effektivitetsforringelser.
  • IT-værktøjer til foodservice til produktionsplanlægning og formidling af procestrin og instruktioner.