Projekt - Analyse af overgangen til videregående uddannelser på det merkantile område

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Projekt - Analyse af overgangen til videregående uddannelser på det merkantile område

Projektstart den 01.05.2011. Forventet afslutning den 01.03.2012.

Projektet er afsluttet.

Projektet vil analysere de kontoruddannedes videreuddannelsesmuligheder- og valg med primært fokus på den private sektor for at bringe ny viden om, hvilke faktorer der har betydning for kontoruddannedes beslutning om at læse videre.
Er videreuddannelsesmulighederne f.eks. ikke attraktive eller synlige nok, eller bliver de ikke tydeliggjort nok f.eks. igennem den vejledning, eleverne modtager i folkeskolen og senere på en erhvervsskole? Oplæres en væsentlig del af de færdiguddannede gennem jobbet, gennem andre uddannelsestilbud – eller ønsker de slet ikke at videreuddanne sig? Bliver de videregående uddannelsesmuligheder valgt som et positivt tilvalg, eller fordi eleverne ikke kan finde praktikpladser, og i øvrigt har stærke faglige forudsætninger. Dette er spørgsmål, som projektet bl.a. søger at besvare.

Mål for projektet

  • Analysere muligheder og barrierer på det merkantile erhvervsuddannelsesområde i forhold til videreuddannelse for kontoruddannede (bl.a. synlighed, opbygning, kompetencevurdering) og i forhold til jobprofilerne på arbejdsmarkedet
  • Analysere forskellige forudsætninger og ønsker til uddannelse og beskæftigelse på kontorområdet blandt andet set i lyset af, at en overvejende del af de kontoruddannede har en gymnasial baggrund forud for deres erhvervsuddannelse og dermed har en kombineret erhvervsfaglig- og studiekompetence profil forud for påbegyndelse af videreuddannelse
  • Medvirke til afdækning af eventuelt kvalifikationsbehov med henblik på at sikre, at området bliver uddannelsesdækket.

Deltagere 

  • Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund
  • Dansk Industri
  • Uddannelsesnævnet