Projekt - Automatisk rengøring af svinetransportvogne på slagteriet

Niels Worsøe Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 91.

Projekt - Automatisk rengøring af svinetransportvogne på slagteriet

Ved at automatisere tørskrabning, rengøring og desinfektion i svinetransportvogne kan rengøringstiden på slagteriet halveres, vandforbruget nedsættes og kvaliteten af rengøringen forbedres. Desuden forbedres chaufførernes arbejdsmiljø betydeligt, da rengøringsarbejdet er både hårdt, koldt og vådt.

Formål
At udvikle et udstyr der semi- eller helautomatisk kan tørskrabe, rengøre og desinficere transportvognene ind- og udvendigt. Herved opnås følgende benefits:

  • En halvering af vasketiden, hvilket medfører at transportomkostningerne reduceres
  • Koldt, vådt, hårdt, beskidt og ensidigt, gentaget arbejde ved ud/indvendig rengøring af svinetransporterne fjernes. Indånding af vand-aerosoler/ammoniakdampe under indvendig rengøring af svinetransporter fjernes.
  • Fastholdelse af arbejdskraft idet arbejdsmiljøet forbedres væsentligt for chaufføren.
  • Mere ensartet rengørings- og desinfektionsniveau og derved mindre risiko for sygdomsspredning mellem slagteri og besætninger
  • Mulighed for småpauser, mens bilen vaskes (øget trafiksikkerhed)

Baggrund og indhold
Rengøring af svinetransportvogne på slagteriet efter aflæsning af svin, er et tidskrævende, hårdt, koldt, vådt og beskidt arbejde for chaufførerne, hvilket gør det vanskeligt at finde arbejdskraft til denne type job. Indtransportomkostningerne for slagteriet belastes af det tidskrævende arbejde med rengøringen af svinetransporterne, hvorved der er et økonomisk potentiale ved at effektivisere denne proces. Anlægget vil have følgende virkemåde: Chaufføren kører svinetransportvogn ind i vaskehallen og indtaster sine vognnumre og password. Anlægget indstiller sig herefter fuld- eller semiautomatisk efter den pågældende vogntype og rengør/desinficerer automatisk inderside/dæk og yderside af transportvognen. Herefter spreder udstyret automatisk strøelse på vogndækkene.

Projektet er finansieret med støtte fra Direktoratet for Fødevare Erhverv

Samarbejdspartner
Egatec A/S. (underleverandør på kommercielle markedsvilkår) Projektleder: Niels Worsøe Hansen nwh@teknologisk.dkOffentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Ad hoc omtale på Teknologisk Instituts hjemmeside. Offentliggørelse af slutresultat: Slutrapport på Teknologisk Instituts hjemmeside i løbet af 2011/2012.