Projekt - Automatisk sugning af flommerester, savsmuld og rygmarv

Carsten  Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 74.

Projekt - Automatisk sugning af flommerester, savsmuld og rygmarv

Et udstyr til automatisk sugning af flommerester, savsmuld og rygmarv vil forbedre arbejdsmiljø, produktivitet og slagtehygiejne i industrien.

Formål
Ved at udvikle udstyr til automatisk sugning af flommerester, savsmuld og rygmarv kan rensningen af slagtekroppen udføres mere hygiejnisk. Samtidig kan det nuværende, ensidige, gentagne, manuelle arbejde elimineres. Derved spares arbejdskraft, og produktiviteten øges.

Baggrund og Indhold

Flommerester
Fjernelse af flommerester, savsmuld og rygmarv er tidskrævende processer, som vurderes mulige at automatisere med en kombination af skrabende og sugende værktøjer. Erfaringerne fra projektet Automatisk halsrensning vil blive inddraget i arbejdet med udviklingen af værktøjerne til fjernelse af flommerester, savsmuld og rygmarv. Der skal anvendes damp til sterilisering af værktøjer og slagtekrop, hvis dette økonomisk/produktsikkerhedsmæssigt kan retfærdiggøres. Maskinen kan have en effekt på misfarvning af rygbenet,
hvorfor dette undersøges. Det forventes, at udstyret kan erstatte 2 operatører.

Samarbejdspartner
Kurt Allesøe Mekanisk Værksted (underleverandør på kommercielle markedsvilkår). Projektleder: Claus Søndergaard Jensen csjn@teknologisk.dk

.
Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Ad hoc omtale på DMRI’s hjemmeside. Offentliggørelse af slutresultat: Slutrapport på DMRI’s hjemmeside i løbet af 2010.