Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Projekt - Bæredygtig emballage med barriereegenskaber (NanoPack)

Lise  Nersting

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 68.

Projekt - Bæredygtig emballage med barriereegenskaber (NanoPack)

Plastemballage baseret på fossile brændstoffer lever ikke op til det moderne samfunds stigende ønsker om CO2-neutralitet og miljøhensyn generelt. Bæredygtige emballagematerialer baseret på biopolymerer kan ved hjælp af nanoteknologi gøres egnede til fødevareemballering, herunder fersk kød og kødprodukter.

Formål
At validere nyudviklede bioemballagers egnethed til detailemballering og -distribution af fersk kød og kødprodukter.

Baggrund og indhold
Emballage udgør ca. 40% af den totale plastproduktion. Halvdelen af denne mængde bliver brugt til fødevareemballering, som på nuværende tidspunkt er domineret af plast baseret på fossile brændstoffer. Sådanne plastemballager nedbrydes typisk meget langsomt og lever i det hele taget ikke op til det moderne samfunds stigende ønsker om CO2-neutralitet, bæredygtighed og miljøhensyn generelt. Plast baseret på biopolymerer nyder stigende kommerciel interesse, idet de er fremstillet af polymerer baseret på fornybare ressourcer, som f.eks. afgrøder og restprodukter fra landbruget.

Polymeriseret mælkesyre (PLA) er et eksempel på en sådan biopolymer. En større udbredelse af PLA til fødevaremballering kræver dog en yderligere udvikling af materialet, for at det kan leve op til produkternes krav til gas- og vanddampgennemtrængelighed. NanoPack projektet er et udviklingssamarbejde mellem fire grundvidenskabelige institutter og to virksomheder (Færch Plast og DMRI) med Dansk Polymer Center/Risø som projektleder. Målet med samarbejdet er at udvikle såkaldte nanocompositter, der ved indlejring i PLA kan bidrage til at forbedre dets mekaniske og barrieremæssige egenskaber og dermed gøre dem funktionelt egnede til emballering og distribution af fordærvelige levnedsmidler.

Samtidig med materialeudvikling bliver der foretaget migrations- og toksikologiundersøgelser. DMRI’s rolle i projektet er at afprøve og validere de udviklede materialers egnethed til emballering af fersk kød og kødprodukter. Undersøgelserne vil sætte fokus på præsentation, sensorisk stabilitet - herunder harskning og farvestabilitet - samt mikrobiologisk holdbarhed. Opgaven vil således involvere instituttets sensoriske, kemiske og mikrobielle kompetencer.

Samarbejdspartnere
DTU, KU-Life, Færch Plast. Projektleder: Lise Nersting, lng@teknologisk.dk

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Delrapport forventes offentliggjort ultimo september 2009 på DMRI’s hjemmeside. Offentliggørelse af slutresultat: Afsluttende rapport med hele projektets samlede resultater forventes at foreligge 30/12/2010.

Nytteværdi

  • Reduktion af CO2-bidrag
  • Miljøprofilering og markedsføring
  • Konkurrencefordele
  • Imageskabende