Projekt - Begrænsning af råvarespild i kartofler og grønt

Anne Maria Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 16.

Projekt - Begrænsning af råvarespild i kartofler og grønt

Strategier og teknologier til begrænsning af madspild i spisekartofler og grønsager er et innovationskonsortium, der har til formål at forbedre konkurrenceevnen hos avlere af spisekartofler, løg og rodfrugter. Konkurrenceevnen er presset og den største årsag skal findes i et alt for højt spild.

Der har længe været fokus på madspild i private husholdninger og storkøkkener, men hvad de færreste ved er, at spildet starter allerede længe inden produkterne når frem til salgsleddet. Meget mad går på den måde til spilde allerede inden det overhovedet er bearbejdet.

Stort råvarespild
Dette råvarespild udgør en massiv samfundsmæssig udfordring, for som samfund kan vi ikke forsvare at smide store andele af produktionen ud, samtidig med at der er knaphed på fødevarer internationalt set. Derfor har Danmarks InnovationsFond bevilget penge til at gøre noget ved problemet. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv og med AgroTech som projektleder og garant for at teorierne omsættes til praksis.

Forbedringer fra mark til marked
Projektet har fokus på værdikæden fra avleren og frem til salgsleddet. Deltagerne består derfor af repræsentanter fra både primærproducenter, teknologivirksomheder, leverandørvirksomheder, interesseorganisationer og salgsorganisationer, foruden naturligvis videninstitutioner. De skal i fællesskab kigge på årsager til at spildet opstår, ligesom der skal ses på i hvilket omfang ny teknologi kan være nøglen til mindre spild. Helt konkret arbejdes der med tre innovationstemaer, som AgroTech er ansvarlig for:

 • Teknologi til optimering af kvalitet under dyrkning og høst
 • Begrænsning af spild og mindre brug af energi under lagring
 • Begrænsning af spild og kvalitetsoptimering ved klargøring og salg

Der vil blandt andet blive set på, hvilke kritiske markfaktorer, der er afgørende for kvalitet og holdbarhed under lagring. Der vil desuden blive arbejdet med styring af lagerklima og optimering af klimafaktorer, et arbejde, der skal munde ud i et online beslutningsværktøj til optimering af lagerklimaet. Sidst men ikke mindst skal der i forhold til klargøring og salg udvikles et værktøj til hurtig kvalitetsvurdering og guidelines til minimering af spild.

Forskningstemaer
Aarhus Universitet står i spidsen for to forskningstemaer:

 • Markører til tidlig varsling
 • Begrænsning af råvarespild under lagring

Det, der har forskernes særlige bevågenhed i projektet er, om de kan finde frem til nogle sladrehanke, der kan gøre det muligt at måle kvalitetsændringer før man kan se dem med det blotte øje. Forskerne vil desuden udvikle metoder, der kan bidrage til en forbedret kvalitetsvurdering af produkterne under lagring.

Mere information
Du er meget velkommen til at kontakte projektleder Mads Johnsen for yderligere information. Du kan også tilmelde dig AgroTechs nyhedsbrev, hvor vi vil formidle nyt fra projektet, herunder invitationer til åbne arrangementer. Se faktaark om projektet her.

Fakta

Varighed
Konsortiet er et fire-årigt projekt med opstart april 2014.

Budget
Samlet budget: 37,3 mio. kr., heraf finansierer InnovationsFonden 14,6 mio. kr.

Projektleder
AgroTech A/S

Leverandørvirksomheder

 • SeedCom A/S
 • Bejo Zaden BV

Primærproducenter

 • Gyldensteen Gods
 • Axel Månsson A/S
 • Brogaard

Teknologivirksomheder:

 • Grimme Skandinavien A/S
 • ASA-Lift A/S
 • Agro2Business
 • Fresh Aire Europe

Salgsorganisationer

 • GASA Nord Grønt I/S
 • DLG Food
 • DANESPO Food

Interesseorganisationer

 • Danske Kartofler
 • Dansk Gartneri

Undervisningsinstitutioner

 • Kold College

Vidensinstitutioner

 • Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer og Institut for Miljøvidenskab
 • Plant Research International at Wageningen University and Research Centre