Projekt - Benchmarking af kvægbesætningers smittebeskyttelse

Thomas Nitschke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 77.

Projekt - Benchmarking af kvægbesætningers smittebeskyttelse

BioSecure

Projektstart 4. august 2016. Afsluttet 31. december 2016.

Stort behov for selvevalueringsværktøj
Teknologisk Institut har i samarbejde med Københavns Universitet, SEGES samt Rådgivningscenter Heden & Fjorden udviklet et webbaseret system, BioSecure, der skal bruges til indsamling af viden om smittebeskyttelsestiltag i malkekvægsbesætninger og analyse heraf.

Der har i løbet af udviklingsprocessen været udtrykt et stort ønske og behov fra landmænd og rådgivere til, at systemet kan producere et selvevalueringsværktøj, der opsummerer og fortolker de svar, brugeren har indtastet og præsenterer dem på en pædagogisk måde, og som giver både en selvevaluering af besætningens status samt en benchmarking af, hvor besætningen ligger i smittebeskyttelsesniveau i forhold til andre danske besætninger. Projektet forventes at give god motivation for at sikre god smittebeskyttelse.

Udfordringen
Formålet med projektet er at udvikle et softwareværktøj i form af en selvevaluerings- og benchmarking-udskrift, som kan bruges af både landmænd, rådgivere, landbrugselever og andre med interesse i at opnå bedre overblik over, hvordan smittebeskyttelsen i en besætning kan sikres eller forbedres.
Teknologisk Institut varetager softwareudvikling i tæt samarbejde med det sideløbende projekt ’BioSecure’, hvor den webbaserede løsning til dataindsamlingen udvikles i tæt samarbejde mellem deltagerne KU-SUND, SEGES og Teknologisk.

Aktiviteter

 • Oprettelse af DLI-login-funktion i eksisterende BioSecure-system og kodning af mulighed for at trække et øjebliksbillede af besætningens stamdata via kvægdatabasen (SEGES drevet produktionssystem for kvægbesætninger)
 • Kvalitetssikring af afgivne svar: Der programmeres logiske funktioner, der sikrer, at de afgivne svar fra brugeren falder indenfor realistiske svarmuligheder
 • Risikoscorer udstukket af forskere fra KU i eksisterende BioSecure-projekt påføres alle svarmuligheder i spørgeskemaer for kalve og opdræt, køer og ekstern smittebeskyttelse
 • Automatisk scoreberegning baseret på % opnået af max. score for hver sektion af spørgeskemaet kodes ind i systemet, og det sikres, at der kun medregnes risikoscorer af korrekt gennemførte, fulde besvarelser
 • Møder afholdes med brugere og aftagere om rapportens indhold og layout
 • Udvikling af rapportudskrift gennemføres i samarbejde med forskere fra KU
 • Afprøvning og justering af udskrifterne i samarbejde med SEGES, rådgivningscentre og KU

Det er gennem projektsamarbejdet sikret, at værktøjet vil blive taget i brug ved

 • Staldskoler, erfagrupper og kurser i smittebeskyttelse og sygdomsforebyggelse
 • Gennem interesserede rådgivere og dyrlæger
 • Anvendes ved uddannelser (landbrugselever, dyrlæge, husdyrbrugskonsulenter)
 • Præsenteres på Kvægkongres i Herning 2017
 • Kommunikeres ud på Landmand.dk, KvægNyt, hjemmesider mm.

Vil du vide mere