Projekt - Brug af ’BioSecure’ til at stoppe kalvesygdomme

Thomas  Nitschke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 77.

Projekt - Brug af ’BioSecure’ til at stoppe kalvesygdomme

Projektstart 1. juli 2017. Forventet afslutning 31. december 2017.

Stort behov for selvevalueringsværktøj
Teknologisk Institut har i samarbejde med Københavns Universitet, SEGES samt rådgivningsvirksomheden SAGRO udviklet et webbaseret system, BioSecure, der kan bruges til indsamling af viden om smittebeskyttelsestiltag i malkekvægsbesætninger og analyse heraf.

Der har i løbet af udviklingsprocessen været udtrykt et stort ønske og behov fra landmænd og rådgivere til specifikke opgraderinger af BioSecuresystemet. Dette vil øge brugervenligheden og nytteværdien af systemet, så BioSecure bliver brugt mere hyppigt. Der var blandt andet ønske om en mere detaljeret rapportudskrift, der kan bruges i rådgivningen. Målet er, at indsatsen bidrager til lavere kalvedødelighed allerede fra januar 2018.

Udfordringen
For mange kalve får diarré, lungebetændelse og andre smertevoldende tilstande som betændelse i mellemøre og led forårsaget af smitsomme sygdomme i kvægbesætninger. Forebyggelse er vejen frem, hvis kvægbrugets målsætning for kalvedødeligheden på 5,5 % ved udgangen af 2018 skal nås.

Den indledende afprøvning og foreløbige brug i 20 malkekvægsbesætninger og fremvisning af BioSecure-prototypen ved Kvægkongressen 2017 viste, at landmænd og rådgivere generelt finder systemet nyttigt, og det giver anledning til refleksion over de daglige smittebeskyttelsestiltag i besætningen. Dog efterspurgte stort set alle brugerne en opgradering af brugervenligheden med nye funktioner og en mere detaljeret rådgivningsrapport efter besvarelsen. Formålet med dette projekt er derfor at opgradere BioSecure samt at udbrede brugen af systemet i løbet af efteråret 2017 og derved øge fokus på forebyggelse af kalvesygdomme.

Aktiviteter der udvikles i projektperioden

  • Funktion, der giver mulighed for at trække en detaljeret rapportudskrift af, hvilke spørgsmål der er besvaret og hvilken af svarmulighederne, der er valgt ved den enkelte besvarelse.
  • Dataeksportfunktionen forbedres, så det sikres, at de nødvendige data kan trækkes ud af systemet i optimeret format til videre analyser.
  • Funktion, der sikrer at man kan starte, hvor man slap i stedet for at skulle klikke sig igennem det hele, hvis man har været væk fra systemet.
  • Funktion, der sikrer at man skal besvare mindst én mulighed i multichoice spørgsmål.
  • Opdatering, der sikrer at administrator kan teste spørgeskemaer, før de gøres tilgængelige for brugerne

Ovenstående funktionalitet vurderes udviklet og klar til test ultimo november 2017, og vil umiddelbart derefter være tilgængeligt for alle brugere på https://biosecure.analyseplatformen.dk/

Fra Københavns Universitet arbejdes sideløbende med udbredelse af viden om smitsomme sygdomme med fokus på forebyggelse, samt udbredelse af viden om, og brug af BioSecure-systemet i malkekvægsbesætninger.

Kontaktinformation
Faglig leder Thomas Nitschke tnit@teknologisk.dk, 7220 3377.