Projekt - Digital mental sundhed - kortlægning og køreplan for digitale teknologier til fremme af mental sundhed

Jane  Hagelskjær

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 84.

Projekt - Digital mental sundhed - kortlægning og køreplan for digitale teknologier til fremme af mental sundhed

Projektstart februar 2014 - afsluttet juli 2014.

Grafik - Digital mental sundhed

 

Mere end hver 10. dansker vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred (søvnbesvær, stress og nedtrykthed). Med de nye nationale mål for danskernes sundhed er der fokus på indsatser til fremme af mental sundhed i den danske befolkning. Et af indsatsområderne skal findes i udbredelsen af digitale værktøjer til fremme af mental sundhed og selvhjælp ved psykisk sygdom.

Psykiatrifonden og Teknologisk Institut har gennemført en kortlægning af digitale værktøjer til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Kortlægningen fokuserer på brugerrettede teknologier til mennesker, der har psykiske problemer inde på livet, og mennesker der er i risiko for udvikling af psykisk sygdom. Det drejer sig om apps, sociale medier, spil og online programmer. Anvendelse af digitale teknologier til fremme af mental sundhed har stort potentiale, og kortlægningen har til formål at skabe overblik over udviklingen på området.

Mål for projektet

  • Overblik over hvilke teknologiske løsninger der er i brug og under udvikling
  • Analyse af erfaringer og udviklingstendenser på området
  • Netværk mellem virksomheder, organisationer og forskningsmiljøer på området

Som led i kortlægningen er der afholdt et technology roadmap seminar, hvor centrale aktører fra feltet (virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige og private organisationer) i fællesskab har identificeret drivkræfter, barrierer og centrale hensyn, som kendetegner området nu og på længere sigt.

Aktiviteter

  • Kortlægning og kategorisering af digitale teknologier på området
  • Workshop med medarbejdere og ledelse i Psykiatrifonden
  • Analyse og produktion af katalog med danske og internationale cases
  • Afholdelse af technology roadmap med centrale aktører
  • Grafisk produktion af technology roadmap og katalog

Deltagere