Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Projekt - Effektiv rengøring på kortere tid

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

Projekt - Effektiv rengøring på kortere tid

Øget produktion og flerholdsdrift betyder, at der bliver mindre tid til rengøring og udtørring af produktionslokaler, slagtelinier m.m. Det er i sig selv en stor udfordring, og da der samtidig stilles skærpede krav til rengøringen, er der behov for at udarbejde og afprøve rengøringsmetoder, der er systematiske, effektive og hurtige samt cost effective.

Formål
At udarbejde procedurer, der sikrer en effektiv rengøring med en tidsreduktion på 50% med uændret eller mindre bemanding.

Baggrund og indhold
Der skal fokuseres på hurtig og effektiv rengøring - grovrengøring såvel som finrengøring. Den indledende grovrengøring kan sandsynligvis effektiviseres ved brug af sugeudstyr (støvsugerprincip) evt. trykluft ved svært tilgængelige steder. De øvrige rengøringsprocesser effektiviseres ved fx hel eller delvis CIPrengøring. I fx hårstøder og automatisk udstyr vil grovskylning (efter grovskrab/sug) og rengøring i videst muligt omfang ske ved CIP. Over en 4-årig periode afprøves forskellige metoder og teknikker. På baggrund af de høstede erfaringer vil der kunne ske en gradvis implementering af den/de teknikker, der giver en effektiv rengøring med et minimum af tids- og ressourceforbrug. Erfaringerne vil desuden være fundament for nye og evt. utraditionelle teknikker til rengøring af fx slicelinier. Smudsafvisende og rengøringsvenlige overflader til procesudstyr og transportkasser testes. For at få konkret viden om nanoteknologiske overfladers holdbarhed og slidstyrke samt toksikologiske effekter og miljøpåvirkninger søges der samarbejde med DTU og KU-Life for mere grundlæggende undersøgelser. Ligeledes søges der samarbejde til studier vedrørende udvikling af bakteriers resistens mod desinfektionsmidler samt bakteriofagers effekt som ”desinfektionsmiddel” og undersøgelser af mikroorganismers fasthæftning til overfladetyper. For at fremme hygiejnisk design og implementering af rengøringsvenlige overflader skal der være dialog med producenter af procesudstyr.

Projektets delopgaver

 • Der tages udgangspunkt i fx en slagtelinie, hvor procedurer afprøves i demo-projekt
 • Afprøvning af metoder til grovrengøring
 • Afprøvning af CIP-rengøring af udstyr, primært fx hårstøder og robotter. Efterfølgende fx slicelinier
 • Test af nye og alternative rengørings- og desinfektionsmidler og -metoder samt miljøvurderinger af midler og metoder
 • Afprøvning af forskellige overfladeteknologier
 • Metoder/teknologier implementeres gradvist
 • Vurdere metoder til effektiv udtørring af lokaler og udstyr
 • Cost-benefit analyser udføres kontinuert i projektforløbet

Samarbejdspartnere
Rengøringsselskaber, producenter af rengøringsmidler/systemer, procesudstyr og smudsafvisende overflader (nanoteknologi). Desuden iNANO, DTU-fødevareinstituttet og KU-Life Inst. fødevarevidenskab og Inst. Vet. Patobiologi. 

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Første delrapport forventes offentliggjort på SF's hjemmeside 30/09/2009. Offentliggørelse af slutresultat: Afsluttende rapport med projektets opnåede resultater forventes offentliggjort 30/09/2012.

Nytteværdi

 • Kortere rengøringstid giver mindre driftstop til rengøring
 • Anvisning af effektiv udtørring af lokaler
 • Mindre ressourceforbrug til rengøring
 • Nye overfladeteknologier bliver valideret og risikovurderet