Projekt - Effektivisering af processer

Lene  Meinert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 67.

Projekt - Effektivisering af processer

Projektet er afsluttet.

 

Den internationale handel med kødprodukter stiller bl.a. krav til øget volumen og kortere leveringstider. Produktionen af forarbejdede varer er tidskrævende pga. processerne saltning, varmebehandling, køling, tørring og modning.

Formål
Der er behov for at undersøge mulighederne for, at produktionen af kødprodukter kan effektiviseres, herunder især de mest tidskrævende deloperationer.

Baggrund og indhold
Forarbejdningsindustrien befinder sig i et stærkt konkurrencepræget marked. Kravene fra de store internationale supermarkedskæder er stigende i relation til levering og volumen. Der er således et stort behov for at kunne producere til stadigt lavere omkostninger. Et lavere omkostningsniveau kan i nogle tilfælde opnås gennem øget produktivitet. En anden metode er at afkorte produkternes fremstillingstid ved hjælp af proceseffektiviseringer; om nødvendigt kombineret med investeringer i ny teknologi.

De procesmæssige enhedsoperationer, der typisk vil være fokus på, er de tidskrævende som saltning, varmebehandling, køling, tørring og modning. Effektivisering af processer vil i stigende omfang desuden handle om at kunne optimere energiforbrug, idet udgiften til sidstnævnte vil være under stadigt pres pga. høje energipriser. I projektet ”Procesteknologisk overvågning” blev der i 2007 gennemført en indledende analyse af effektiviseringspotentialer og -muligheder inden for de ovennævnte procesområder samt udpegning af nye teknologier og metoder med effektiviseringspotentiale.

Med baggrund i 2007-analysen sættes der i nærværende projekts første fase fokus på de processer, der er identificeret som værende i stand til at levere de største effektiviseringsgevinster. Indsatsen vil omfatte optimering af eksisterende processer samt afprøvning af nye idéer og teknologier i praksis.

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Delrapporter forventes offentliggjort ultimo september 2008 samt i juni 2009 på DMRI’s hjemmeside. Offentliggørelse af slutresultat: Afsluttende rapport med projektets samlede resultater forventes at foreligge 30/09/2009.

Nytteværdi

  • Forbedret produktivitet
  • Øget volumen
  • Kortere leveringstid
  • Lavere enhedsomkostninger
  • Reducerede mellemvarelagre