Projekt - Energiproduktion fra søsalat

Anne-Belinda Bjerre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 12.

Projekt - Energiproduktion fra søsalat

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektstart: April 2009. Projekt afsluttet: Oktober 2011.
 
Download den afsluttende rapport her:
 
Download bilag til rapporten her:
 
Interessen for anvendelse af alger til energiformål er steget i de seneste år, og flere store energiselskaber har investeret kraftigt på dette område.
Alger er en meget forskelligartet gruppe af organismer, varierende fra encellede mikroalger (plankton) til makroalger (tang) på op til flere meter, men alle i stand til at udføre fotosyntese.

Brug af makroalger til energiproduktion har mange fordele:
 • Biomasseudbyttet fra makroalger pr hektar er mange gange højere end for traditionelle energiafgrøder (f.eks pil)
 • Indholdet af kulhydrater kan være meget høj, hvilket gør biomassen meget velegnet til bioethanol og biogasproduktion
 • Makroalger kan dyrkes i både salt-og brakvand og dermed er ferskvand ikke nødvendig til fremstilling
 • Produktionen kræver ikke landbrugsjord som andre energiafgrøder

Projektets formål
Som det første projekt i Danmark sigter vi mod at dyrke og bruge makroalger til energiproduktion.

Specifikke mål for projektet:
 • Estimering af vækstpotentiale for søsalat i landbaserede bassiner
 • Design af vækstbassiner og høstteknologier til tangdyrkning
 • Analyser af forbindelserne i algebiomasse
 • Vurdering af, om søsalat er egnet til forbrænding, forgasning og produktion af bioethanol og biogas.

Projektpartnere
 • Teknologisk Institut
 • Danmarks Miljøundersøgelser
 • DTU Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi
 • DONG Energy
Projektet er finansieret af Energinet.dk og projektpartnerne