Projekt - Energiproduktion fra søsalat - Resultater

Anne-Belinda Bjerre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 12.

Projekt - Energiproduktion fra søsalat - Resultater

Overordnede konklusioner

 • Årligt udbytte af Ulva lactuca er 4-5 gange landbaserede energiafgrøder.
 • Potentiale for øget vækst med op til 20% ved gennembobling med røggas.
 • Ethanol / butanol kan fremstilles ud fra forbehandlet Ulva lactuca af C6 og - butanol -også C5 sukker. Fermenterings- inhibitorer kan eventuelt fjernes ved mekanisk presning. Produktion af ethanol er 0,14 gram pr gram tør Ulva lactuca. Butanol produktion er lavere.
 • Metan udbyttet fra Ulva lactuca er på niveau mellem kogylle og energiafgrøder.
 • Flashpyrolyse producerer algeolie, som indeholder 78% af energiindholdet i biomassen.
 • Katalytisk superkritisk forgasning af Ulva Lactuca er mulig og en methanrig gas er produceret.
 • Termisk konvertering af Ulva lactuca er mulig med særligt udstyr som lavtemperatur forgasning og ristefyring.
 • Mulighed for samfyring af Ulva lactuca med kul i kraftværker er begrænset på grund af højt askeindhold i algen.
 • Produktion af Ulva lactuca kun til energiformål i bassiner på kraftværker er for dyrt.
 • N2O emission fra algen er blevet observeret i laboratorieskala, men ikke i pilotskalaforsøg.
 • Analyser af aske fra Ulva lactuca viser at det er velegnet til gødningsformål.
 • Biogasfermentering af Ulva Lactuca sammen med kvæggylle ændrer ikke gødningsværdien af kvæggyllen.

Foreslået fremtidsperspektiv for makroalger

 • Stor-skala produktion af makroalger skal være off-shore på grund af store arealkrav.
 • Nye produktionsmetoder skal udvikles med henblik på at sænke omkostningerne.
 • Et bioraffinaderikoncept er nødvendig for at udvinde værdifulde produkter såsom proteiner, fødevarer og fødevareingredienser, materialer mv inden slutanvendelse til energiformål.
 • Makroalger er den nye store biomasseressource i de kommende årtier.

Tørret søsalat og søsalat presset i piller