Projekt - Fjernvarme - Tilstandskontrol til Asset Management

Peter Friis Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 88.

Udgravede fjernvarmerør ved parkeringsplads og park

Projekt - Fjernvarme - Tilstandskontrol til Asset Management

Digitale værktøjer til overvågning af lækager og varmetab i fjernvarmerør.

Projektstart juli 2019. Forventet afslutning august 2022.

Kort over fjernvarmenet

Fjernvarmenettet i Danmark består af over 30.000 km ledning, hvor mange dele er ældre end 20 år og i ukendt stand.

For at sikre omkostningseffektiv løbende renovering og et lille vand- og energitab, kræves der indsigt i ledningernes tilstand. Udbredelsen af smart meters giver en unik mulighed for at udnytte de mange data til dette Asset Management formål.

Formål med projektet

Projektet har til formål at udvikle algoritmer og software til løbende data-drevet tilstandskontrol og renoveringsplanlægning af fjernvarmerør i drift.

Det kan ske ved

 1. At anvende de seneste forskningsresultater inden for statistisk analyse og maskinlæring/intelligente algoritmer.
 2. At udnytte fjernvarmeforsyningers stadigt stigende mængde fjernaflæste varmemålerdata.
 3. At supplere varmemålerdata med ekstra målinger i nettet på strategiske steder.
 4. At sikre pålideligheden af data gennem validering og usikkerhedsanalyse.

Forventet resultat

I løbet af projektet gennemføres følgende aktiviteter:

 • Research og udvikling af algoritmer til bestemmelse af varmetab og identifikation af lækager i fjernvarmerør på basis af smart meter data via samarbejde mellem DTI, Verdo og Grundfos.
 • Etablering af supplerende realtidsmålinger ved ReMoni og Grundfos.
 • Metode til validering af målerdata samt data fra supplerende real-time målinger.
 • Etablering af dataopsamlingssystem og samkøring af flere datakilder, inkl. GIS-data omkring netværkets fysiske forhold.
 • On-site validering og evaluering af metodens effektivitet og nøjagtighed i Verdos fjernvarmenet.
 • Demonstration i reelle fjernvarmenetværk blandt de medvirkende fjernvarmeforsyninger i Fredericia, Horsens og Ikast.
 • Anvendelse af algoritmer i Grundfos’ kommercielle regi, inkl. udvikling af brugerflade og prototype af kommercielt softwareprodukt.

De væsentligste følgevirkninger forventes at være optimering af renoveringsarbejdet (Asset Management) hos fjernvarmeforsyninger med betydelige drfitsbesparelser til følje og bedre overvågning af lækager. Desuden reduktion af varmetab og vandspild i fjernvarmenetværk.

Projektdeltagere
Teknologisk Institut (projektleder), Grundfos Holding A/S, Verdo Varme A/S, ReMoni, Fredericia Fjernvarme a.m.b.a, Fjernvarme Horsens og Energi Ikast

Vil du vide mere