Projekt - Fremtidens hækkeklipning

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Projekt - Fremtidens hækkeklipning

Forebyggelsesfond.

Projektet startede i august 2008 og blev afsluttet i oktober 2009.

Der er markante arbejdsmiljømæssige problemer med klipning af hække. Det drejer sig om fx amputationer og forstuvninger, og arbejdet er præget af EGA, der er årsag til nedslidning og højt sygefravær.

Teknologien, der bruges til klipning af hække, har i princippet været den samme de sidste 20 år. Formålet med dette projekt er at bidrage til, at der ved hækkeklipning sker færre ulykker og mindre nedslidning, skabes en bedre arbejdslivskvalitet samt opnås driftsbesparelser, ved at nytænke hækkeklipning ud fra både et arbejdsmiljømæssigt og teknologisk perspektiv.

Målgruppen er anlægsgartnere og aktiviteterne berører i alt ca. 60 medarbejdere.

Høje hække

Deltagere

Lange hække

Aktiviteter
Projektets aktiviteter falder i fire faser:

  • Problemidentifikation
  • Idéudvikling
  • Beskrivelse af prototype
  • Udvikling af designprototype. 

Metoden er rodfæstet i et princip om brugerdreven innovation, hvilket betyder, at designprototypen, der udvikles i projektets sidste fase, vil afspejle anlægsgartnernes vision om fremtidens hækkeklipning, der adresserer de arbejdsmiljøproblemstillinger, som brugerne oplever i praksis.