Projekt - Fremtidens mekaniker

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Projekt - Fremtidens mekaniker

En kunde– og miljøvenlig multitekniker

Projektet er afsluttet.

Projektstart 2009. Projektafslutning 2010.

Analysen viser overordnet, at fremtidens mekaniker især vil have brug for kompetencer indenfor tre områder. For det første vil de have brug for teknisk-faglige kompetencer (fx computerbaseret fejlfinding) og viden om benzin og nyere former for fremdriftsmidler.

For det andet vil fremtidens mekaniker have brug for færdigheder inden for områder som kundekontakt og fremmedsprog, og endelig vil der være brug for personlige kompetencer, fx selvstændighed og videndeling. Dette er konklusionen i rapporten fra Industriens Uddannelser og Teknologisk Institut, der har belyst hvorvidt den teknologiske og generelle udvikling har medført behov for justeringer i den eksisterende mekanikeruddannelse. Rapportens resultater bygger dels på fokusgruppeinterviews, dels på en spørgeskemaundersøgelse blandt autoværksteder.

Teknologisk Institut vurderer, at de fremtidige kompetencekrav, som er afdækket i undersøgelsen, ikke vil kræve en radikal ændring eller fornyelse af mekanikeruddannelsen. De afdækkede kompetencekrav er overordnet dækket af de nuværende kompetencemål for, hvad en nyuddannet mekaniker skal kunne

Men analysens resultater giver grundlag for at påpege områder, som mekanikeruddannelsen i fremtiden bør give øget fokus evt. i form af særlige moduler og specialiseringer.

Vil du vide mere
Link til rapport: