Projekt - FUTUREMILQ

Anne Louise Dannesboe Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 55.

Projekt - FUTUREMILQ

Projektstart april 2013. Afsluttet 2017.

Teknologisk Institut leder nyt innovationskonsortie, hvor visionen er at sikre kvaliteten af fremtidens mælkeråvare fra automatiske malkeanlæg. Med udgangspunkt i mælkeværdikæden samler projektet videninstitutioner og virksomheder, hvoraf flere er globale.

For mælkeproducenterne er det afgørende, at kunne garantere en konstant høj kvalitet på den mælk, de leverer til mejerierne og andre aftagere, der anvender mælk i produktionen. Afviger mælken fra den ønskede kvalitet, må den kasseres. Afvigelser i mælkeråvarekvaliteten er en udfordring for bedrifter med automatiske mælkesystemer. Det er netop den udfordring, konsortiet har sat sig for at løse, for at sikre rentabilitet og produktivitet i dansk mælkeproduktion fremadrettet.

Visionen
FUTUREMILQ skal sikre kvaliteten af fremtidens mælkeråvarer ved et integreret fokus på teknologidesign, sikkerhed, produktivitet og management ved videreudvikling og praktisk anvendelse af nye malketeknologier og mælkebehandling hos mælkeproducenter.

For at sikre realisering af visionen er konsortiepartnerne sammensat, så de hver især besidder en væsentlig og komplementær fraktion af den teknologi- og forskningsviden, der er nødvendig for at løse problemet.

Aktiviteter
FUTUREMILQ er organiseret syv arbejdspakker: To teknologipakker (TP), tre innovationspakker (IP) og to forskningspakker (FP). Det er Teknologisk Instituts rolle som projektleder at samle og skabe sammenhæng mellem de forskellige pakker. En central del i Teknologisk Instituts arbejde i projektet er desuden at levere bistand med forsøgsdesign og statistik på tværs af alle arbejdspakker.

FUTUREMILQ - Model

Deltagere

Virksomheder
Arla Foods amba, Lely Scandinavia, DeLaval A/S, DNA Diagnostics, S.A.Christensen, Milcotec ApS, ADA Rustfri Industri A/S, Foss Analytical A/S, Eurofins Steins Laboratorium A/S, SEGES

Forskningsinstitutioner
Aarhus Universitet – AU-FOOD og iNANO

Videnspredningsparter
Teknologisk Institut, FORCE Technology

Øvrige parter
Registrering og YdelsesKontrol(RyK)

Projektets budget er 23,2 mio. kr., hvoraf de 10,6 mio. kr. finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation.