Projekt - Genindvinding af fosfor fra spildevandsslam

Hanne  Løkkegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 66.

Mark med kamilleblomst og køer

Projekt - Genindvinding af fosfor fra spildevandsslam

Projektstart november 2015. Forventet afslutning november 2017.

Fosfor forventes at blive en knap ressource i fremtiden og derfor ønsker vi at sætte fokus på genindvinding af fosfor fra spildevandsslam. Projektets mål er at genindvinde mere end 80 % af den fosfor, som kommer ind på renseanlæggene via spildevandet. Dette mål er fastsat på baggrund af regeringens ressourcestrategi fra 2013, hvor netop dette er opsat som målsætning i 2018. Genindvinding af fosfor fra spildevandsslam vil give forsyningsselskaberne mulighed for at forbrænde slammet, hvis det viser sig, at afsætning af slam på landbrugsjord udgør en risiko for grundvandet eller for afgrøderne på markerne.

Der findes endnu ikke en økonomisk attraktiv teknologi til genindvinding af mere end 80 % af fosforfraktionen fra spildevand, da den høje genvindingsprocent kræver en kemisk eller fysisk behandling af slammet. Fuldskala- og pilotskalaforsøg med teknologier til behandling af slammet skal videreudvikles med henblik på at optimere de eksisterende teknologier.

Mål for projektet
Det overordnede mål med projektet er:

  • at genindvinde mere end 80 % af den fosfor, som ledes til renseanlæggene for at sikre, at det er muligt at brænde slammet efter 2018, når den nye ressourcestrategi forventes implementeret
  • at udvikle en teknologi, hvor fosfor fra spildevand kan udvindes til et salgbart gødningsprodukt, som ikke indeholder miljøfarlige stoffer. En sådanne teknologi vil muliggøre en regenerativ udnyttelse af fosfor i henhold til tankerne i den cirkulære ressourceøkonomi.

Projekt støttet af MUDP 2015.

Deltagere

  • HJORTKÆR Maskinfabrik A/S
  • Teknologisk Institut, Kemi og Bioteknik
  • Aalborg Universitet, Sektion for Kemi
  • Randers Spildevand A/S
  • Provas-Haderslev Spildevand A/S
  • BlueKolding Spildevand A/S