Projekt - Grønne Grise - Svineproduktion og alger

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Projekt - Grønne Grise - Svineproduktion og alger

Projektstart 01.01.2014. Projektafslutning 31.12.2016.

Høj emission er et af de store problemer i dansk svineproduktion. Projektet Grønne Grise skal se nærmere på, om alger kan reducere emissionudledningen og samtidigt producere algebiomasse.

Algedyrkning i næringsstoffer fra svineproduktion.
I projektet udvikles et system, hvor mikroalger dyrkes i lænsevand fra to forskellige typer af luftrensere. På Kaahavegaard er dyrkningssytemet under opbygning og kører i demonstrationsskala. Formålet er at bidrage til at løse nogle af dansk svineproduktions største udfordringer, nemlig emissionerne. Det skal vises at alger kan hjælpe svineindustrien med at opsamle næringsstoffer og klimagasser fra svinestalde og producere algebiomasse.

Projektet bidrager sammen med en række andre GUDP-projekter til at løfte de målsætninger, som bl.a. Fødevareministeriet har sat på dagsordenen med Månegris-projektet.

Samarbejdspartnere 
Videncenter for Svineproduktion, Gårdejer Boye Tambour – Kaahavegaard

Finansiering
Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet og fra Forening Plan Danmark og er medfinansieret af Fonden Grønt Center Råhavegård.