Projekt - HYCON - Forskningsprojekt inden for biogasproduktion

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Projekt - HYCON - Forskningsprojekt inden for biogasproduktion

Optimering af biogasomsætning ved styring af kemiske processer

Projektstart 01.2011 Forventet afslutning 12.2014.

Husdyrgødning kan omdannes til energi i form af biogas samtidig med at emissionen af drivhusgasser reduceres og gødningsværdien bevares. Det er regeringens mål, at 50% af husdyrgødningen fra dansk landbrug indgår i produktionen af energi i 2020. Med de nuværende teknologier er det imidlertid en stor udfordring at opnå en lønsom biogasproduktion. Selv mindre effektivitetsforøgelser kan dog gøre produktionen af biogas mere rentabel.

Brint (H2) er et vigtigt mellemtrin i de komplekse biologiske processer, der fører til dannelse af biogas. Hvis brint akkumuleres, f.eks. som følge af høj belastning, medfører det en reduktion af biogasudbyttet. For at opnå en mere effektiv biogasproces er det nødvendigt med en bedre forståelse af brints betydning og fordeling i biogasreaktoren.

Idéen i forskningsprojektet HYCON er at anvende og udvikle avancerede kemiske og molekylærbiologiske metoder til at undersøge brints fordeling, dannelse og omsætning i biogasprocessen. Den opnåede viden udnyttes til at udpege nye muligheder for optimering af biogasproduktion.

Som en del af projektet udvikles et unikt membransystem, der selektivt kan fjerne brint fra biogasreaktoren, hvorved belastningen kan øges. Målet med projektet er at forstå brints rolle i biogasreaktorer bedre og at øge mulighederne for en rentabel biogasproduktion. Samtidig vil projektet danne bund for nye produkter og viden, der vil have interesse for producenter og ejere af biogasanlæg i Danmark og udlandet.

Projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen  under Det Strategiske Forskningsråd.

Deltagere

  • Århus Universitet (leder)
  • Aalborg Universitet
  • Novozymes A/S
  • Xergi A/S
  • Totax A/S
  • Teknologisk Institut