Projekt - Indførelse af bade-bækkenstol på Bornholms Hospital

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Projekt - Indførelse af bade-bækkenstol på Bornholms Hospital

Velfærdsteknologi indvirker på organisering og kompetencebehov

Projektet startede februar 2010 og afsluttede august 2011.

ældre dame hjælpes fra hospitalsseng over i bade-bækkenstol af to sygeplejersker

Projektets formål var at implementere brugen af eleverbar bade-bækkenstol på Bornholms Hospital. Bade-bækkenstolen blev implementeret for at give plejepersonalet et bedre arbejdsmiljø (mindre fysiskebelastning), øge patienters selvhjulpenhed (selv deltage i fx. bade og toilet situationer), samt at frigøre medarbejderressourcer til patientnære opgaver.

Den primær målgruppe for projektet var SOSU-assistenter, sygeplejersker, portører, forflytningsvejledere og forflytningsinstruktører.

Center for Arbejdslivs opgave var at arbejde som proceskonsulenter i projektet og bistå en arbejdsgruppe på Bornholms Hospital med bl.a. projektkoordinering, organisations- og arbejdsgangsudvikling ved implementering af den nye teknologi.

Der blev i projektet også udviklet et e-læringsmodul til træning af medarbejdere i forflytningsteknik til Region Hovedstadens Intranet.

Der blev ialt afprøvet og implementeret 20 bade-bækkenstole, og to XXL-stole på tre af hospitalets afdelinger.

Center for Arbejdsliv har desuden produceret en instruktionsfilm til patienter (og pårørende), som kan afspilles på tablet-pc eller smartphones (se QR-koden nedenfor).

bade-bækken qr-kode til instruktionsvideo

Via intensiv medarbejderinvolvering og professionel projektstyring blev projektets mål indfriet.  

Deltagere

Aktiviteter

Læs afslutningsrapporten her:


Projektets aktiviteter kan kortfattet listes som:

  • Indførelse og implementering af nyt hjælpemiddel
  • Forbedring af plejepersonalets (fysiske)arbejdsmiljø
  • Øget træning og kompetenceopbygning ift. forflytningsteknik
  • Undervisning og uddannelse i nye arbejdsprocesser via en kombination af traditionel praksisundervisning og e-læring
  • Involvering af patienter og pårørende i plejepersonalets arbejdsprocesser via introduktionsfilm på tablet-pc og smartphone
  • Øge patienters mulighed for selvtræning i forbindelse med bade-/toiletbesøg

Vil du vide mere