Projekt - Innovationsnetværket Service Platform

Carsten Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Projekt - Innovationsnetværket Service Platform

Tema - serviceinnovation i mindre virksomheder
Netværket er igangsat i 2010 og afsluttet december 2018. Vi arbejder videre med serviceudvikling i projektet Servitize.dk. Vil du også arbejde med din virksomheds service, er det en god idé at læse videre her.

Der er store uudnyttede potentialer, når det gælder produktivitet, eksport og udvikling af nye serviceydelser blandt danske virksomheder. Innovationsnetværket Service Platform arbejder for at øge videndeling og samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og andre netværk i og uden for landets grænser. Netværket er åbent for alle virksomheder, der er interesseret i at udvikle deres serviceydelser og forretning, og det arbejder med forskellige temaområder.

Teknologisk Institut, Idé & Vækst er tovholder på et af netværkets otte temaer, nemlig Serviceinnovation i mindre virksomheder, hvis målgruppe er mindre virksomheder inden for håndværk, handel og service.

Mål for projektet
Formålet med aktiviteterne i dette temaområde er:

 • At give virksomheder muligheden for at møde andre med erfaring inden for serviceudvikling eller virksomheder, som står med de samme overvejelser som dem selv.
 • At give virksomheder inspiration til, hvordan de kan udvikle ny service på en systematisk facon – med inspiration fra den nyeste forskning inden for emnet.
 • At give adgang til metoder til at udvikle ny service, der knytter medarbejdere og kunder til hinanden.
 • Gevinster: På kort sigt viden og inspiration, på længere sigt nye samarbejder på tværs og mere omsætning fra nye serviceydelser.

Deltagere
Service Platform drives af et konsortium, som omfatter:

 • Videnmiljøer: Tænketanken DEA, Development Centre UMT
 • GTS’er: Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Delta, FORCE Technology og AgroTech
 • Universiteter: Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School

Aktiviteter
Som del af Service Platform bliver virksomhederne tilbudt en bred vifte af aktiviteter, der spænder fra workshops og seminarer til længerevarende innovationsforløb og deltagelse i innovationsprojekter sammen med andre virksomheder og forskere.

Under temaet Serviceinnovation i mindre virksomheder er følgende aktiviteter på dagsordenen:

 • Matchmaking møder: Halvdags seminar med fælles opstart og afslutning og ”break-outs” for hhv. håndværk, handel og service. Deltagende virksomheder vil kunne dele deres erfaringer og problemstillinger samt få sparring og inspiration fra andre virksomheder, tovholdere og forskere.
 • Mentorordning: Virksomheder får mulighed for at støtte eller få støtte fra andre virksomheder eller en af netværkets videnspartnere. Virksomheden vil få adgang til konkret viden og sparring i forhold til serviceinnovationsaktiviteter, f.eks. når kunder og medarbejdere skal inddrages.
 • Korte udviklingsforløb: Temaets tilknyttede forskere vil igangsætte korte udviklingsforløb med mindre grupper af virksomheder i netværket. Forløbene, som tager afsæt i konkrete værktøjsseminarer, vil bl.a. afsøge mulighederne for samarbejde mellem mindre virksomheder i forbindelse med udvikling af nye serviceydelser i et lokalsamfund.
 • SMV skrivestue om serviceinnovation: Skrivestuen formidler viden om forskellige offentlige støttemuligheder til nye projekter. Den er også rammen for deltagere, som vil samarbejde om at skrive konkrete ansøgninger.

Vil du vide mere