Projekt - Intelligente GodsTransportSystemer

Betina Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

Projekt - Intelligente GodsTransportSystemer

Projektet er afsluttet.

I-GTS

Projektstart 01.07.2008. Forventet afslutning 31.12.2012.

Dette innovationskonsortium drejer sig om at koble offentlige intelligente trafiksystemer, sammen med teknologien i transportmidler og udstyr, samt virksomhedernes IT-løsninger med henblik på at skabe IT-Transportteknologiske demonstrationsprogrammer, der efterfølgende søges udbredt i den samlede transportsektor, via en række initiativer.

Indsatsen fokuserer på at udnytte den teknologi, der er til rådighed i lastbiler, vejsystemer, GPS og virksomhedssystemer til at udvikle intelligente godstransportsystemer og optimere service og transport for at realisere ovennævnte potentiale. Det er indenfor rækkevidde, men kræver en innovativ sammenkobling og udveksling af data mellem private og offentlige systemer. Der skal udvikles nye IKT-løsninger, som kan øge effektiviteten og sænke miljøbelastningen i godsfremførslen ved integration af mobile devices, offentlige antennenetværk, GPS sensorer, trafiksignaler og vogncomputere mv.

Mål for projektet  
I ”Innovationskonsortiet I-GTS - Intelligente Godstransportsystemer” er, - at skabe IT-Transportteknologiske demonstrationsprogrammer, via innovativ sammenkobling og udveksling af data mellem lastbiler, vognmand, kunder og offentlige vejsystemer, med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen og effektiviteten samt sænke miljøbelastningen i gods-transporten.

Delmål
Udvikling af løsninger for logistik- og transportkæder, hvor sammenkædning af tilgængelige informationer fra forskellige systemer indgår i samspil for at finde veje for mere effektiv udnyttelse af transportsystemerne i bred forstand herunder tillige evt. virkninger på infrastruktur og løsninger herpå.

 • At udvikle systemer, som kan håndtere forskellige former for IKT i kommunikation med virksomhedens vognpark, det offentlige og virksomhedens kunder.
 • At udvikle automatik, der på grundlag af data fra logistik- og transportvirksomhedens systemer og det offentlige vejvæsen kan optimere den enkelte lastbils ydelsesmønster med henblik på optimal kørsel, godshåndtering og sikkerhed.
 • At integrere/udvikle systemer i åben standard, der gør det muligt at skabe ’light-løsninger’ og ’plug-’n-play’ løsninger, hvor også små og mellemstore virksomheder kan indgå.
 • At effektivisere på tværs af logistik- og transportkæder ved anvendelsen og styringen af den merinformation, som skabes.
 • At skabe effektiv håndtering og anvendelse af de store mængder informationer fra systemerne
 • At skabe sikre metoder for integration af heterogene systemer, således at data ikke kompromitteres, forfalskes, aflures eller på anden måde forstyrres.
 • At undersøge om infrastrukturinvesteringer muligvis kan udskydes eller erstattes af intelligente transportsystemer, hvis alle ny større investeringer underkastes en alternativ IKT analyse.

Hvad kan opnås?
"20-40 % reduceret energiforbrug og 20-60 % reduceret tidsforbrug er opsigtsvækkende perspektiver på et tidspunkt, hvor væksten i Transporterhvervet gennem mere end 20 år har ligget over væksten i BNP. Denne vækst giver en række udfordringer for både samfund, virksomheder og borgere i form af miljøbelastninger, trafikpropper, ulykker m.m."

Deltagere

 • Forsknings- og Innovationsstyrelsen
 • Teknologisk Institut
 • Henrik Tofteng
 • Alex Andersen-Ølund
 • Tvis Vognmandsforretning
 • Moving World Technologies (MWT)
 • DI Transport
 • Scania Danmark
 • Københavns Kommune
 • DTU Transport

Yderligere oplysninger