Projekt - Internet of things er nået ud på markerne

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Projekt - Internet of things er nået ud på markerne

Projektperiode: 2015-2020

 

Kan man digitalisere landbruget? Ja, og det er en god forretning at gøre det. Derfor vil nyt partnerskab udvikle metoder, der gør planteproduktion mere intelligent, bæredygtig og effektivt. Teknologisk Institut er en af parterne i projektet.

For landbruget er der et stort potentiale i at blive bedre til at indsamle og bruge data fra produktionen. Men det er en udfordring at øge produktionen pr. hektar og samtidig have en miljøprofil inden for rammerne af miljølovgivningen.  I projektet ”Future Cropping” vil partnerne derfor udvikle systemer, så data fra landbrugs- og miljøteknologi kan blive integreret med areal- og vejrdata. Denne kobling skal danne basis for innovation af intelligente beslutningsværktøjer og differentieret dyrkningsteknik, så produktionen kan blive tilpasset lokale forhold.

I projektet vil parterne etablere systemer, der sikrer, at de forskellige redskaber indsamler nyttige data gennem hele planteproduktionen. Teknologisk Institut er en del af projektet, og GTS-instituttet vil bl.a. bidrage med udvikling af test på præcisionen af teknologierne, som understøtter de ”datamanagement systemer”, der skal udvikles til indsamling af data fra sensorer, GPS-signaler og manuelle operationer fra maskinerne i marken.  

Det vil gøre det muligt for landmanden at måle effekten ved at regulere mængden af gødning eller planteværn og dermed opnå viden om potentialerne inden for marken.

”For landmanden er der virkelig et stort potentiale i at udnytte de muligheder som digitalisering af landbruget giver. Når maskinerne kan ”tale sammen” og levere information om produktionen, kan landmanden træffe de rigtige beslutninger i sin produktion. Samtidig åbner det op for et nyt marked for virksomheder, der sælger produkter og services inden for landbrugssektoren”, fortæller Birgitte Feld Mikkelsen, Teknologisk Institut.

Projektet giver virksomheder mulighed for at afprøve systemer
De virksomheder, der deltager i projektet får et dokumenteret afprøvningssystem til at fremme salget af intelligente maskiner i marken. Agro Intelligence er en af de virksomheder, der er involveret i projektet. Virksomheden er nystartet og specialiseret i teknologier til præcisionsplantebrug. Virksomheden udvikler og sælger teknologierne videre til producenter af fx landbrugsmaskiner. Ole Green er direktør i virksomheden, og han fortæller, at han forventer sig rigtig meget af projektet:

”For os er det en stor investering at gå ind i projektet, da projektmidler kun dækker 25 % af vores omkostninger. Men vi gør det, fordi vi tror fuldt og fast på projektets potentiale. Vores målsætning er, at vi inden projektets afslutning har sendt flere nye produkter på markedet, som kan gøre landbrugsmaskiner og redskaber til jordbearbejdning, planteetablering, plantepleje og udbringning af gødning intelligente. Vi flytter så at sige internet of things ud på landsbrugsmaskinerne, og kobler dem til internettet. Her kan landmanden hente informationer, han kan bruge til at forbedre sin landbrugsproduktion”.

Teknologisk Instituts bidrag
I projektet er Teknologisk Institut ansvarlig for en arbejdspakke sammen med Agro Business Park og AU, hvor der udvikles testfaciliteter og godkendelse af højpræcisionsteknologi på markudstyr. Derudover opbygges protokoller til certificering af højpræcisionsteknologier - og med stor sandsynlighed vil en række af teknologierne blive afprøvet i markforsøg, mens teknologierne modnes. Sideløbende arbejder Teknologisk Institut med at udvikle datamanagement systemer til indsamling af data fra sensorer, GPS-signaler, manuelle operationer fra maskinerne i marken.

Fakta
Projektet er støttet af Innovationsfonden som led i fondens INNO+-program.

Der er 10 kernepartnere i Future Cropping er udover Teknologisk Institut: Agro Intelligence ApS, Orbicon A/S, Ejlskov A/S, Novozymes A/S, Yara Danmark Gødning A/S, Agro Business Park, Aarhus Universitet, Science & Technology, Københavns Universitet, SCIENCE og SEGES.