Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Projekt - Kvalitetsstyring af fiskeensilage til søs

Sara  Kobbelgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 61.

Projekt - Kvalitetsstyring af fiskeensilage til søs

Projektstart februar 2016. Afslutning juli 2019.

Bifangst kan give værdifulde kvalitetsfoderingredienser. Der skal skabes merværdi for fiskerne ved produktion af højkvalitetsfiskeensilage af indvolde, restråstof og discardfisk på konsumfartøjer. Ved at udnytte værdifuld biomasse, der i dag går til spilde, vil mængden af næringsstoffer, som efterlades i havmiljøet, blive reduceret. Historisk set har restråstoffet haft begrænset økonomisk værdi, men øget efterspørgsel og højere priser gør, at ensilering igen er aktuelt for konsumfartøjer.

Bifangsterne, som konsumfiskerne med EU's landingsforpligtelse bliver forpligtede til at tage med i land, kan blive til en miljøvenlig råvare, som bliver simpel at håndtere for besætningerne til havs. Ved ensilering om bord på skibene kan biomassen efter behandling afsættes som foder til bl.a. mink og laks.

I projektet ”Styring af kvalitet ved produktion af fiskeensilage på konsumfartøjer” skal der sikres en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af bl.a. bifangsterne. Konkret arbejdes der i perioden 2016 til 2019 med prøveproduktion af ensilage på modelfartøjer og logistikløsninger til havnene i Hanstholm og Hvide Sande.

Projektets aktiviteter vil være at undersøge, hvordan andre lande arbejder med fiskeensilage på konsumfartøjerne, hvordan lovgivningen er i andre lande, samt hvilke erfaringer man har gjort sig allerede. I projektet skal der udvikles produktionssystemer for fiskeensilage, udvikle styresystemer til højkvalitet fiskeensilage samt udvikle modtage- og logistikforhold på de to havne.  Projektets aktiviteter vil tilvejebringe værdifuld viden og erfaring til en effektiv og bæredygtig produktion af ensilage til søs.

Projektets mål

  • Udvikle metode for håndtering af bifangst ombord på mellemstore og store fartøjer
  • Demonstrere økonomisk profitabel produktion af fiskeensilage
  • Være foregangsprojekt for udbredelse af teknologien til nye fartøjer og landingspladser.

Fakta

Projektdeltagere  

Projekttitel: Styring af kvalitet ved produktion af fiskeensilage på konsumfartøjer

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram" (GUDP)