Projekt - Læs og Skriv på Toms

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Projekt - Læs og Skriv på Toms

- Et projekt om udvikling for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder

Projektstart januar 2010. Projektafslutning december 2012.

Projektet er afsluttet.

Projektet Læs og Skriv på Toms er gennemført i 2010-2011. Toms Gruppen A/S valgte at igangsætte projektet, fordi øgede krav til medarbejdernes læse- og skrivekompetencer let skaber utryghed og udfordrer det psykiske arbejdsmiljø, når medarbejderne ikke kan leve op til kravene.

Projektets formål har været at bidrage til, at medarbejderne på Toms er i stand til at håndtere de læse- og skriveudfordringer, de møder i hverdagen. Derigennem skulle projektet bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det har været ønsket, at en opkvalificering af medarbejdernes læse- og skrivefærdigheder bl.a. kunne bidrage til øget fleksibilitet, bedre overholdelse af sikkerhedsforskrifter, færre fejl, øget motivation til faglig udvikling, øget selvværdsfølelse og overskud til at engagere sig både på arbejdspladsen og privat.

 Billede af en forsamling af medarbejdere

Der er systematisk arbejdet med udvikling af to spor:

  • Alle medarbejdere får tilbud om screening og om at deltage i Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Der udvikles hjælpemidler, så medarbejderne kan udføre de daglige arbejdsopgaver på lige fod med medarbejderne, der ikke har disse vanskeligheder

Der er udarbejdet en evalueringsrapport, som beskriver hvordan disse mål er opfyldt i gennem projektet. Der er desuden i gennem hele projektperioden arbejdet med video som en måde at skabe større viden om projektet på virksomheden. Denne indsats har været en vigtig medvirkende årsag til projektets udbredelse og succes. Evalueringsrapport kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside, ved at anvende søgeordene ”Læs og Skriv på Toms” og formidlingsmaterialet kan findes her.

Deltagere

Aktiviteter

Medarbejderdeltagelse i forskellige former for læse- og skriveundervisning, og anvendelse af kompenserende foranstaltninger i form af f.eks. computerbaserede læse- og skriveprogrammer. Alle medarbejdere har fået tilbud om at deltage i en læsetest, der har kunnet danne baggrund for efterfølgende deltagelse i læse- og skriveundervisning. Medarbejderne har desuden fået støtte til at søge om hjælpemidler til læsning og skrivning, og der er udviklet og afprøvet nye hjælpemidler.