Projekt - Månegris modelstald

Stine Thit Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 50.

Månegris

Projekt - Månegris modelstald

Projektstart: februar 2018. Forventet afslutning: december 2019

Projekt SPACE: Slaughter Pigs in Ammonia Controlled Environment – mindre emission og on-line malinger. Støttet af GUDP.

I Månegris ”SPACE”-projektet demonstrerer en innovativ landmand i samarbejde med en række firmaer, hvordan flere nye teknologier kan integreres i en nyrenoveret stald til slagtesvin og derigennem skabe forbedret miljø- og velfærdsforhold. Projektet er støttet af GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram). Modelstalden er nu etableret med en ny type gylletragte i HDPE-plast til daglig udslusning af gylle, og der er indbygget gulvudsugning til luftrensning. Dette sikrer lav emission af ammoniak og lugt fra stalden. Der er desuden konstant dokumentation af emissioner via sensorer i staldrum, ligesom data vedr. emissioner, foder, vægte mv. præsenteres i et samlet IT-system. Foderet er fermenteret vådfoder med bl.a. tang for at forbedre sundheden og reducere phosfor i gylle. Om sommeren køles indblæsningsluften for at undgå tilsvining af faste gulve, og både dyr og stalde bliver sprayet med et nyt miljø- og hudvenligt biologisk produkt, som også testes af Seges og DTU. Teknologisk Institut, AgroTech deltager bl.a. i udvikling og test af sensor-setup og IT system med miljømodul.

Jørgen og Christian Berth har gennem en årrække testet prototyper af deres tragt-elementer i en anden stald ved Værum Vestergård med gode resultater. De er nu klar til at udbrede systemet til andre landmænd i samarbejde med øvrige firmaer i projektet, som er: Weda, Munters, Wiping Systems, Agrisyst og European Protein.

Mål for projektet

 • Demonstration af lavemissionsstald med ny type gylletragte med dobbelt bund i kanal med luftudsugning
 • Anvendelse af ny type helstøbte HDPE gylletragte fra SPACE Systems - nu også til renovering af eksisterende stalde
 • Indbygget luftsamlekanal under tragte og luftrensning med syre
 • Køling af indblæsningsluft via loft og direkte via gavl
 • Online måling af ammoniak, CO2 og  ventilationsflow til dokumentation af aktuel emission på staldniveau
 • Fermenteret vådfoder
 • Desinfektion/hæmning af bakterier vha. biologisk produkt

Månegris projektet startede i 2018 – nu vi klar til take-off på den praktiske del af projektet med grise i en stald med mange innovations-elementer. Projektet, som har akronymet ”SPACE”, Slaughter Pigs in Ammonia Controlled Environment, har været i gang siden februar 2018, og stalden er ved starten af 2019 klar til at modtage grise. De vil bl.a. blive modtaget med et brusebad med bakteriedræbende biocid ved ankomst og får nye stier med toilet og aircondition om sommeren.

Jørgen Berth fra Værum Vestergård nær Randers har udviklet tragtsystemet, som sikrer hyppig udslusning af gylle og punktudsugning af den mest forurenede luft fra stalden. Den nyeste version (3.0) er helstøbte kassetter i HDPE plastik, som let kan svejses sammen, hvorved hulrummet mellem tragtene og den dobbelte bund danner en kanal for udsugningsluften. Tragtene kan derfor opsættes direkte på sand uden forudgående støbning af beton. I SPACE-projektet renses luften fra samlekanalen i en luftvasker fra Munters, som er dokumenteret til at kunne fjerne 93 % af ammoniak.
Grisene har fast gulv i lejet og gødeareal og gødeadfærd styres med køling og overbrusning.

Space system gylletragt 3

SPACE System gylletragt nedgravet og delvist monteret med støbejernsriste. Forberedt for støbing af gulv.

Luftrenser

Princip i MAC 2.0 luftrenser fra Munters A/S

Den begrænsede gylleoverflade i stalden sikrer en lav ammoniak-koncentration til glæde for mennesker og dyr, og den samlede udledning måles konstant med sensorer. Teknologisk Institut måler parallelt med mere avancerede multigas sensorer til bestemmelse af  ammoniak-, kuldioxid- og metan-koncentrationer, og derved har vi mulighed for at teste sensorer og måle-setup under praktiske forhold og præsentere resultater på ny analyseplatform.

Dyrenes tilvækst følges via vægte fra firmaet Schippers, som er opsat i nogle få stier.

Grisene fodres med vådfoder via Weda vådfodringsanlæg, som kan dosere nøjagtigt og opgøre nærringstofforbrug pr. ventil og fodre restløst. Data fra såvel foder- og ventilationsanlæg samt gassensorer og slagteri anvendes til præsentation af udviklingen i stalden. Via IT-managementsystem kan landmanden løbende følge produktions- og miljøeffektivitet i stalden. Det er Weda, der sammen med Agrisyst og Teknologisk Institut står for denne del af udviklingen.

Visionen for månegrisprojektet er at kunne demonstrere miljøteknologi samt sensorteknologi og undersøge muligheder for emissionsbaseret regulering af svineproduktion.

Finansiering

GUDP Månegrisprojektet

Deltagere

 • Værum Vestergård (Jørgen og Christian Berth)
 • Munters
 • Weda Danmark
 • Wiping Systems
 • Seges, VSP
 • European Protein
 • DTU Veterinærinstituttet
 • Teknologisk Institut
 • Agrisyst
 • Weda Tyskland

Vil du vide mere?

Luftrenser ved stald

Jørgen Berth forklarer studerende om luftrenser ved hans stald med gylletragte og punktudsugning

Emissionsovervågning

Eksempel på overvågning af emission pr. sektion. Forsøg med og uden hyppig udslusning fra stald med prototype tragte. Skift af strategi.