Projekt - Minimering af CO2-udledning ved produktion af kød og kødprodukter

Claus Mosby Jespersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 77.

Projekt - Minimering af CO2-udledning ved produktion af kød og kødprodukter

Projektet er afsluttet.

 

Aftagere og forbrugere har stigende fokus på den belastning af miljøet, som fremstilling af produkterne har medført, og især på de konsekvenser, som CO2-udledningen siges at have på klimaet. Projektet har til formål at udpege de steder i produktionsforløbet, fra afhentning af de levende dyr til det færdige måltid, hvor en indsats til nedbringelse af CO2-udledningen vil have en reel effekt set ud fra den samlede belastning, og at beskrive mulighederne for, hvordan denne effekt kan opnås.

Formål
Projektet har til formål at skabe overblik over energiforbrug og CO2-udledning i de enkelte trin i kæden fra stald til middagsret således, at de steder i produktionsforløbet, hvor der kan opnås betydende besparelser, kan identificeres. Samtidig har projektet til formål at beskrive, hvilke teknologier der vil være relevante for at opnå de identificerede besparelsesmuligheder.

Baggrund og indhold
Aftagere og forbrugere har stigende fokus på den belastning af miljøet, som fremstilling af produkterne har medført, og især på de konsekvenser som drivhus-gasser siges at have på klimaet. I forhold til kødproduktion er CO2 fra anvendt energi (el, køling og varme) den væsentligste kilde til påvirkning af det globale miljø, men også transport og emballage har betydning for det samlede CO2-regnskab. Virksomhederne vil derfor have et stigende behov for at effektivisere og begrænse energiforbruget i egen produktion og til at vælge råvarer og halvfabrikata samt emballage og transport, hvor der er taget samme hensyn i produktionen.

Derudover vil der være et behov for at kunne dokumentere disse bestræbelser og de opnåede resultater. I projektet identificeres tilgængelig relevant viden, som efter behov opdateres og suppleres med data fra slagterier og forædlingsvirksomheder, og ud fra dette bestemmes muligheder og potentiale for reduktion af energiforbrug og hermed CO2-udledningen. Set i forhold til det samlede CO2-regnskab for produktion af kød og kødprodukter udgør kæden fra primærproducent til produkt kun en mindre del. Resultaterne af udredningen vil derfor blive perspektiveret i forhold til den samlede belastning.

Samarbejdspartnere
Eksterne eksperter inddrages i specifikke detailvurderinger.

Offentliggørelse
Offentliggørelse af slutresultat ultimo 2009.

Nytteværdi
Projektet giver overblik over, hvor og hvordan der kan opnås betydende energibesparelser i forløbet fra stald til middagsret, og vil således kunne danne grundlag for videre udviklingsprojekter og konkrete tiltag.