Projekt - Next Practice, nye innovationsformer

Robert Sigaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 33.

Projekt - Next Practice, nye innovationsformer

Projektstart januar 2010 - afsluttet december 2012.

Projektet har sigtet mod at identificere, hvilke innovationsmuligheder og -former, der er tilgængelige, og i samarbejde med 15-20 virksomheder udvikle en ny SMV-innovationsplatform, der er tidssvarende og behovsdrevet ud fra et SMV-synspunkt. Gennem projektet har virksomhederne arbejdet med innovationsformer, der i andre sammenhænge er testet og har dokumenteret effekt i virksomheder inden for problemstillinger, som de enkelte virksomheder er med til at definere. Alle virksomhedsforløb har skullet afvikles inden for et halvt års procestid, og der har derfor været fokus på korterevarende forløb, der er integreret og forankret i virksomhedernes egne processer.

Mål for projektet

 1. At udvikle hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter (innovationsplatform), der sikrer, at flere virksomheder, og særligt SMV’er, succesfuldt og løbende kan vælge og anvende de optimale innovationsmetoder til at udvikle fremtidens konkurrencedygtige services, produkter og processer
 2. At udvikle GTS-nettets forskningsmæssige viden og kompetencer inden for nye innovationsformer, hvilket vil kræve en markant satsning på at udvikle nye internationale relationer, netværk og deltagelse i projekter med førende forskningsinstitutioner og organisationer
 3. At sørge for at den nye viden udvikles og anvendes både internt i GTS-regi, blandt øvrige eksterne innovationsrådgivere og ikke mindst blandt danske SMV’er.

Aktiviteter
Overordnet er der defineret 3 brede fokusområder som grundlag for de enkelte fokuseringer i virksomhederne:

 • Udvikling af virksomhedens udviklingsprocesser i et co-creation perspektiv
  • Strategisk og kvalificeret identificering og inddragelse af brugere og kunder i udviklingsprocessen
  • Anvendelse af web 2.0 i relation til innovationsprocessen
 • Åben innovation - Nye forretningsmodeller og nye samarbejdskonstellationer
  • Indlicensering af nye løsninger som supplement til porteføljen og/eller udlicensering af udviklede løsninger til andre virksomheder
  • Indgå nye partnerskaber, der i fællesskab kan skabe helhedsorienterede løsninger - Produktservicesystemer  
 • Anvendt og strategisk brugerdreven innovation - Forretningsudvikling baseret på identificerede behov og problemer
  • Udvidelse af porteføljen ved at integrere nye indsigter i forretningsudviklingen, der tydeliggør forretningsgevinsterne på sigt
  • Forretningsmodeludvikling baseret på erkendte behov og problemer, der ønskes forfulgt.

De enkelte virksomhedsprojekters problemstillinger afhænger af virksomhedernes aktuelle ønsker, behov og problemstillinger.

Projekt 'Next practice – nye innovationsformer' var en resultatkontrakt finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation, og med Teknologisk institut, Center for Idé & Vækst, som projektleder.
 

Samlet publikation om nye innovationsformer