Projekt - Optimal råvareudnyttelse

Eli Vibeke Olsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 98.

Projekt - Optimal råvareudnyttelse

Markederne stiller voksende krav til produktkvalitet og leveringstid. Det er derfor afgørende at kunne optimere råvarerne til den enkelte kundespecifikation. Ligeledes bliver logistikken - den praktiske afvikling - mere og mere kompliceret. Udvikling af nye produkter er ligeledes vigtig. Det gælder specielt opgradering af traditionelle ”low value” produkter ved alternative anvendelser.

Løsningerne baseres på 3D-modeller og virtuelle produkter - metoder, som med stor fordel også kan anvendes ved udvikling af automatiseringsløsninger. I projektet udvikles computerbaserede værktøjer rettet mod en bred vifte af opgaver, som skal sikre optimal råvareudnyttelse baseret på 3D-modeller.

Formål
At udvikle computerbaserede værktøjer som hjælp til industriens arbejde med at optimere råvareudnyttelsen, hjælp til produktudvikling og bistand til automatisering af processer.

Baggrund
De seneste års udviklingsopgaver har givet en bedre indsigt og forståelse for samspillet mellem teknologi og måleteknik samt mulighederne ved anvendelse af 3D-modeller af slagtekroppe og produkter. Der er oplagte anvendelsesmuligheder rettet mod planlægning, on-line-måling af slagtekvalitet og konsekvensvurderinger. Men det er også vigtigt, at skabes basis for yderligere produktudvikling. Udbuddet af fersk kød i detailhandlen er i dag relativt traditionelt og med få valgmuligheder. Der er udfordringer i at anvende udskæringer, der i dag er lav-værdiudskæringer.

Endvidere har en ændret slagtevægt givet nye udfordringer i form af afsætning af specielt midterstykkerne. Der er derfor behov for en grundlæggende nytænkning, så ”low value” produkter giver en øget indtjening. En database med 3D-modeller af slagtekroppe og produkter, der afspejler den faktiske biologiske variation samt simulering af værktøjer vil kunne bidrage til udviklingsprojekterne indenfor automatisering. Projektets resultater vil med stor fordel kunne anvendes i det foreslåede projekt ”Fremtidens slagteri”.

Projektet opdeles i moduler. Der fremstilles demonstrationsmodeller, således at værktøjerne hurtigt kan bringes i anvendelse. I de første år arbejdes på følgende moduler:

  • Slagteri-model. Modeller som supplement til industriens planlægnings- og råvaredisponeringsværktøjer. Computersimulering kombineret med optimeringsmodeller tænkes inddraget som et væsentligt element i modellerne. Modellerne skal kunne anvendes i det daglige til at give svar på nogle centrale spørgsmål, som ”Hvordan bør sortering på indgangen af kølerummet gennemføres i forhold til de ordrer som skal afvikles, og hvordan er økonomien set i relation til mulige alternativer?”.
  • Differentierede produkter. Et værktøj, der er baseret på kødteknisk viden og anvendelse af den ”virtuelle slagter”, som skal bidrage til øget differentiering i tilbuddet af udskæringer til såvel professionelle som detail. Det omfatter lokalisering af udskæringer, der ikke sælges til fersk konsum i dag i Danmark. De karakteriseres i forhold til optimal tilberedning og næringsmæssig værdi. Afsætningsproblemer og fordele i forbindelse med den øgede slagtevægt beskrives. Endelig skal produktionen af nye udskæringer vurderes i forhold til det faktiske produktionsanlæg – er produktion mulig? Hvad er økonomien?
  • Virtuelt kød til udvikling af produktionsteknologi. Computerbaserede værktøjer til virtuel afprøvning af processer og værktøjer som støtte i forbindelse med udvikling af automatiske slagteløsninger.
  • Driftkontrol. 3D-modeller af udskæringer med henblik detaljerede beskrivelser af udbytter.
  • Platform under højteknologifonden. I dette regi udarbejdes en ansøgning med henblik på etablering af en platform under Højteknologifonden til udvikling og implementering af det virtuelle slagteri.

Nytteværdi
Der opnås en helhedsvurdering af hele processen, således at suboptimering undgås.

Samarbejdspartnere
DTU og Visiana (Underleverandør på kommercielle vilkår). Projektleder: Marchen Hviid mahd@teknologisk.dk

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Første delrapport forventes offentliggjort på DMRI's hjemmeside. Offentliggørelse af slutresultat: Afsluttende rapport med de i projektet opnåede resultater forventes offentliggjort den 31/12-2010 på DMRI's hjemmeside.