Projekt - Organofinery

Hanne Justesen Bach

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 85.

Projekt - Organofinery

Økologisk vækst gennem bioraffinering af grøntafgrøder

Projektstart: februar 2014. Forventet afslutning: december 2017.

Der er en stigende efterspørgsel efter økologiske fødevarer men det er ikke uden udfordringer at imødekomme efterspørgslen. Manglen på økologisk proteinfoder og gødning, lavere udbytter og mindre robuste sædskifter sætter sin begrænsning på produktionen.

Ved sædskifte veksles der mellem de dyrkede afgrøder, og specielt i økologien bruges sædskiftet i kampen mod ukrudt, sygdomme samt skadedyr og forhindring af udpining af jordens næringstilstand.

Endelig kan klimaprofilen i den økologiske produktion forbedres ved øget brug af bioraffinering. I projektet ses der på, hvilke grønne afgrøder man bedst kunne udnytte til udvinding af økologiske proteinholdige foderstoffer og til økologisk gødning.

Mål i projektet

 • Identificering af de bedste grøntafgrøder til bioraffinering
 • Udvikling af ny teknologi til høst og udvinding af proteinkoncentrat fra grøntafgrøder
 • Produktion og afprøvning af proteinrigt økologisk fjerkræfoder
 • Omdannelse af restfraktionen fra grøntafgrøder til udvinding af energi og produktion af økologisk gødning

Hvis projektet lykkes med at udvikle disse produkter vil der blive set på mulighederne for at afsætte dem på det danske marked samt til eksport.

Deltagere

 • Aalborg Universitet, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi
 • SEGES
 • København Universitet
 • Fermentationexperts A/S
 • Institute for Food Studies and
 • Agricultural Development IFAU
 • Teknologisk Institut

Teknologisk Instituts opgave i projektet er at anlægge markdemonstrationer der viser, hvorledes proteinafgrøderne kan passes ind i de økologiske sædskifter i praksis.