Projekt - Review af det islandske arbejdsmarked

Tine Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 46.

Projekt - Review af det islandske arbejdsmarked

En beskrivelse og vurdering af det islandske arbejdsmarked og aktørernes kapacitet

Projektstart december 2010. Afsluttet juni 2011.

Projektet er afsluttet.

Rapport - Kontrakt - Det islandske arbejdsmarked

 

Rapporten er publiceret på EU DG Employment and Social Affair’s hjemmeside,
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country= 0&year=0&advSearchKey=LabourMarketStudiesEUcc&mode=advancedSubmit&langId=en

 

I lyset af Islands indgribende finansielle krise ønskede EU-Kommissionen en kortfattet gennemgang af styrker og svagheder i det islandske arbejdsmarked set i forhold til centrale politiske prioriteringer i EU's strategi 2020.

Projektteamet kortlagde og beskrev det islandske arbejdsmarked og dets særlige kendetegn ved hjælp af analyser af den nyeste tilgængelige statistik og forskningslitteratur. Desuden udarbejdedes en beskrivelse af politiske instrumenter og institutioner i arbejdsmarkedspolitikken. Kortlægningen blev suppleret og uddybet gennem interview med arbejdsmarkedets parter, de relevante ministerier, arbejdsformidlingen og andre centrale aktører i arbejdsmarkedet og i de arbejdsmarkedspolitiske institutioner. På baggrund heraf foretog teamet en vurdering af styrker og svagheder i arbejdsmarkedet, politikkerne og de institutionelle rammebetingelser.

Mål for projektet

 • At identificere styrker og svagheder i det islandske arbejdsmarked og i arbejdsmarkedspolitikken.
 • At beskrive disse i en form, som er velegnet som input i optagelsesforhandlingerne mellem Island og EU.

Deltagere

 • Kunde: EU Kommissionen, Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale Forhold
 • Samarbejdspartner: Professor Stefán Olafsson, Reykjavik University
 • Teknologisk Institut: Tine Andersen, Analyse og Erhvervsfremme og Karsten Frøhlich Hougaard, Analyse og Erhvervsfremme


Aktiviteter

 • December 2010 – januar 2011: Projektetablering, identifikation og analyse af statistiske data.
 • Januar 2011: Personlige interview med centrale beslutningstagere og interessenter.
 • Februar 2011: Interim rapport afleveret til EU Kommissionen og godkendt.
 • Marts 2011: Udkast til slutrapport afleveret til Kommissionen. Kommissionsinternt seminar med deltagelse fra relevante tjenestegrene.
 • April 2011: Endelig rapport afleveres.

.