Projekt - SECTOR

Anne-Belinda  Bjerre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 12.

Projekt - SECTOR

Produktion af faste bæredygtige energibærere fra biomasse ved hjælp af torrefiering

Projektstart. Januar 2012. Forventet projekt afslutning Juni 2015.

SECTOR-projektet fokuserer på den yderligere udvikling af torrefieringsbaserede teknologier i produktionen af faste bioenergibærere op til pilotanlægsskala mv. og på at få introduceret torrefieringsbaserede bioenergibærere som et vedvarende fast brændsel i handelsøjemed. Kernen i projektet er den yderligere udvikling af torrefierings- og komprimeringsteknologier fra en bred vifte af råmaterialer fra biomasse, inklusive ren træbiomasse, restprodukter fra skov og landbrug samt importeret biomasse. Produktionsrecepter vil blive optimeret på basis af omfattende logistik og slutbrugerstests. Stor opmærksomhed vil rettes imod udvikling, kvalitetssikring og standardisering af pålidelige analyser og testmetoder. Forsøgsarbejde vil blive ledsaget af omfattende skrivebordsundersøgelser med henblik på at definere større værdikæder inden for biomasse til slutbrugere, konstruere anvendelsesstrategier og -scenarier og foretage en fuld bæredygtighedsvurdering. Resultaterne vil blive anvendt i CEN/ISO-arbejdsgrupper og i internationale bæredygtighedsfora.

Aktiviteter
Teknologisk Instituts rolle i projektet er at udvikle og optimere komprimeringsprocessen for torrifieret biomasse i laboratorie- og pilotskala. Teknologisk Institut koordinerer aktiviteterne i denne del af projektet, og på baggrund af resultaterne vil proces- og produktoptimeringen foretages i tæt samarbejde med de øvrige projektpartnere.

Yderligere information om projektaktiviteterne og aktuelle opdateringer og rapporter er tilgængelige på projektets website:

www.sector-project.eu

Mål for projektet

  • Optimerede torrefierings- og komprimeringsrecepter
  • Prøvetagning og testprotokoller for torrefieringsbaserede bioenergibærere
  • Værdikæder og anvendelsesstrategier
  • Bæredygtighedsvurdering
  • Forslag til nye produkt- og kvalitetssikringsstandarder

Deltagere
21 projektpartnere fra forskellige EU-lande:

1. German Biomass Reserach Institute (DBFZ), Tyskland

2. Technical Research Centre of Finland (VTT), Finland

3. Energy Center of The Netherlands (ECN), Nederlandene

4. Teknologisk Institut (TI), Danmark

5. E.on New Build and Technology Limited (EON), Storbritanien

6. Stuttgart University, Tyskland

7. Austrian Research Institute for Chemistry and Technology (OFI), Østrig

8. Umeå University, Sverige

9. National Renewable Energy Center - CENER-CIEMAT Foundation, Spanien

10. Topell Energy BV, Nederlandene

11. Vattenfall AB, Sverige

12. RWE INNOGY GmbH, Tyskland

13. Doosan Power Systems Limited, Storbritanien

14. Procede Biomass BV, Nederlandene

15. Institute of Power Engineering, Polen

     16. Technology and Support Centre (TFZ), Tyskland

17. BIOS Bioenergiesysteme GmbH, Østrig

18. Bioenergy 2020+ GmbH, Østrig

19. Vienna University of Technology, Østrig

20. Helmholtz Center for Environmental Research, Tyskland

21. Swedish Agricultural University – SLU, Sverige