Projekt - Skoletrivsel.nu

Jane Hagelskjær

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 84.

Projekt - Skoletrivsel.nu

- Digital platform til fremme af mental sundhed blandt unge på produktions- og erhvervsskoler

Projektstart februar 2014. Afsluttet august 2016.

Skoletrivsel

 

Psykiske og sociale problemer kan stå i vejen for, at unge gennemfører deres uddannelse. Det viser flere undersøgelser af frafaldet på produktions- og erhvervsskoler. Et nyt modelprogram udviklet af Psykiatrifonden og Teknologisk Institut skal sikre, at mental sundhed kommer på skoleskemaet på den enkelte skole. Målet er at mindske frafaldet af sårbare elever og øge trivslen på produktions- og erhvervsskoler.

Programmet indeholder undervisning af elever i mental sundhed og forebyggelse af depression og angst, opkvalificering af fagpersonale og beredskabsplaner for skolerne i forhold til tidlig indsats ved trivselsproblemer. Desuden skal programmet sikre, at der bygges bro mellem skolerne og kommunernes tilbud til sårbare unge.

Skoletrivsel.nu er modelprogrammets online værktøj til dialog og videndeling om mental sundhed blandt unge på produktions- og erhvervsskoler. Teknologisk Institut har udviklet den digitale platform i samarbejde med unge og lærere på de deltagende skoler.

Formålet med modelprogrammet er at fremme mental sundhed blandt unge på produktions- og erhvervsskoler og dermed mindske risikoen for udvikling af angst og depression. Modelprogrammet skal understøtte, at indsatsen over for elever med personlige og psykiske problemer forbedres, og at der skabes bedre rammer for skolernes arbejde med trivsel på uddannelserne. Målet er at øge elevernes chancer for at gennemføre en uddannelse og mindske risikoen for udvikling af angst og depression.

Modelprogrammet er en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ”Fremme af unges mentale sundhed”. Modelprogrammet bliver implementeret og afprøvet i en række kommuner i perioden november 2014 - august 2016. COWI yder processtøtte til kommunernes arbejde med modelprogrammet og Oxford Research evaluerer modelprogrammet på tværs af de deltagende kommuner.

Samarbejdspartnere

 • Psykiatrifonden
 • Teknologisk Institut
 • COWI
 • Oxford Research
 • Sundhedsstyrelsen

Deltagende kommuner

 • Guldborgsund og Lolland Kommune
 • Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommune
 • Københavns Kommune
 • Norddjurs og Syddjurs Kommune
 • Odense Kommune
 • Vejle Kommune
 • Viborg Kommune

Læs mere