Projekt - Skræddersyede sensoriske løsninger til industrielt brug

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Projekt - Skræddersyede sensoriske løsninger til industrielt brug

Spisekvalitet er en væsentlig parameter for produktudvikling og kvalitetskontrol i fødevareproducerende virksomheder. Der findes i dag mange sensoriske metoder - som for eksempel triangeltest og profilanalyse - der er meget præcise, men samtidig tidskrævende og dyre. I samarbejde med DTU-Food, Københavns Universitet (Life Science, sensorikområdet), kødindustrien samt enkelte andre industrier vil projektet udvikle sensoriske metoder, der er skræddersyede til industriens behov.

Formål
Udvikle valide sensoriske hurtigmetoder til industriel brug i såvel produktudvikling som kvalitetskontrol for sikring og forbedring af spisekvalitet.

Indhold
Der eksisterer i dag en række sensoriske metoder, der er velafprøvede og meget valide såsom triangeltest og profilanalyse. Fælles er imidlertid, at de er dyre og ressourcekrævende. Der er derfor behov for at udvikle mere skræddersyede metoder, der i højere grad tager udgangspunkt i industriens aktuelle behov – for eksempel en ”quick and dirty” test eller en kvalitetskontrol af råvare før anvendelse.

I samarbejde med DTU-Food, Københavns Universitet (Life Science, sensorikområdet), kødindustrien samt enkelte andre industrier vil projektet udvikle nye, skræddersyede og valide sensoriske metoder. Spørgsmål, der på systematisk måde skal belyses i projektet, er: Hvor få dommere er nødvendige? Hvor meget træning skal der gennemføres?

Hvordan skal bedømmelsen registreres og anvendes? De enkelte virksomheder inddrages i projektet ved at levere data til de ønskede analyser, samt at sikre, at de analyser, der udvikles, er relevante og implementerbare i industrien. I projektet vil der blive udarbejdet et sæt ”best practise” regler, som vil danne grundlag for udarbejdelse af en grundbog om sensoriske metoder i industrien. Projektet vil udnytte viden og metoder, der er udviklet i et andet samarbejdsprojekt (sensometriske metoder).

Nytteværdi
Styrket grundlag for vurdering af sensorisk kvalitet i forbindelse med virksomhedernes produktudvikling og kvalitetskontrol.

Samarbejdsparter
Virksomhederne, Københavns Universitet (Life Science, sensorikområdet), DTU-food.

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Resultaterne vil blive offentliggjort på DMRI's hjemmeside samt i publikationer som Ny viden. Offentliggørelse af slutresultat: Rapport omfattende opnåede resultater vil blive offentliggjort på DMRI's hjemmeside.