Projekt - Social bæredygtighed i nyt boligbyggeri til børnefamilier

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Silkeborg by

Projekt - Social bæredygtighed i nyt boligbyggeri til børnefamilier

Sociale forundersøgelser og samskabelsesprocesser, der skal sikre den sociale bæredygtighed

Projektstart marts 2016. Afsluttet juli 2016.

Hvordan indretter man byggeriet så det fremmer gode hverdagsliv, sunde relationer mellem beboerne og et bæredygtigt samspil med lokalområdet? Det undersøger vi i dette projekt.

I Sydbyen lige syd for Silkeborg Station skulle AAB Silkeborg i 2016 etablere 73 nye almennyttige boliger. Det er AAB Silkeborgs ambition at skabe et byggeri, der danner de optimale rammer for det levede liv blandt de beboere, der skal flytte ind. Samtidig er det ønsket, at byggeriet og dets fællesfaciliteter kan være med til at skabe øget sammenhængskraft og social integration i lokalområdet. Endelig skal byggeriet være med til at tiltrække nye målgrupper til lokalområdet – navnlig børnefamilier.

Projektmål
Teknologisk Institut gennemførte en række ”sociale forundersøgelser” for byggeriet med det formål:

  • At etablere en social vision for byggeriet, der skal tydeliggøre, hvad byggeriet skal kunne på den sociale dimension
  • At formulere sociale specifikationer for boligerne, som skal sikre, at byggeriets fysiske indretning bedst muligt understøtter konkrete behov og livssituationer hos de målgrupper, som man forventer/ønsker skal bebo dem
  • At give konkrete anbefalinger til, hvordan byggeriet gennem dets fysiske udformning og drift kan være med til at tiltrække beboere udefra – herunder især børnefamilier
  • At undersøge, hvordan fællesfaciliteter kan indrettes, så de passer ind i de levede liv i lokalområdet; så de bringer mennesker sammen på tværs; og så de matcher udækkede behov hos de lokale beboere.

Deltagere

  • AAB Silkeborg
  • Teknologisk Institut, Annemarie Holsbo, Analyse & Erhvervsfremme, telefon +45 72 20 26 44.