Projekt - Sport som oplevelseserhverv

Hanne  Shapiro

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 15.

Projekt - Sport som oplevelseserhverv

Sport og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser

Projektet er afsluttet.

Projektstart juli 2009. Afslutning marts 2010.

Teknologisk Institut har i et samarbejde med Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet udarbejdet en analyse af sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser. Analysen er gennemført under Undervisningsministeriets udbud af projekter om central analyse- og prognosevirksomhed inden for erhvervsuddannelsesområdet (CAP).

Projektet har vist, at sportssektoren rummer udviklingsområder med kompetencebehov, der i dag kun i begrænset omfang er dækket af formelle uddannelsestilbud, og set i et fremtidsperspektiv vil disse områder kunne skabe vækst og arbejdspladser ved at blive tilført formelt uddannet arbejdskraft med relevante kompetencer. Områderne er indkredset ved at sammenholde den danske sportssektors udvikling de seneste årtier med de uddannelsesudbud, der retter sig mod sektoren. Ligeledes er internationale udviklingstendenser og eksempler på nye uddannelser og kompetenceprofiler rettet mod sportssektoren inddraget.

I projektet er der identificeret en lang række udviklingsområder og kompetencebehov, som kan have behov for uddannelsesdækning. Heraf skal blot nævnes nogle få:

Idrætsinstruktør for idrætsuvante målgrupper. En instruktør, der kan arbejde med målgrupper med særlige behov som led i offentlig sundhedsfremme

Sports facility manager. En uddannelse for personale, som medvirker i drift og forretningsudvikling af idrætsfaciliteter

Almen idrætsinstruktør med merkantile kompetencer. En generel instruktøruddannelse, som giver pædagogiske og idrætsfaglige kompetencer til at tilrettelægge træning for idrætsudøvere på forskellige niveauer og i forskellige idrætsgrene. Idrætsinstruktøren skal også besidde merkantile kompetencer for at kunne arbejde forretningsmæssigt med udvikling, markedsføring og salg af idrætsaktiviteter og tilbud til mange forskellige brugergrupper.

Vil du vide mere
Link til rapport http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddannelser/I-fokus-paa-erhvervsuddannelsesomraadet/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF10/100624_Sportsrapport.ashx