Projekt - Støv i ekstruderede fiskepiller

Lene Skov Halgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 49.

Projekt - Støv i ekstruderede fiskepiller

Projektstart januar 2012. Forventet afslutning januar 2014.

Opdrætsfisk i dambrug eller havbrug er en hastig voksende branche pga. presset på de naturlige fiskebestande. Det giver også vækst i fiskefoderbranchen, som skal tilpasse sig i forhold til efterspørgslen. Fiskefoder er traditionelt blevet fremstillet med fiskemel fra skidtfisk som hovedingrediens, men også disse bestande bliver nu hårdt presset, og derfor kan udbuddet ikke følge med efterspørgslen. Fiskefoderindustrien er derfor i stigende grad gået i gang med at bruge alternative råvarer fra vegetabilske ressourcer. De alternative råvarer medfører dog ofte en øget mængde støv i foderet, da det er sværere at få foderet til at binde sammen til piller. Støvet har en dårlig effekt på miljøet, da det udvaskes og føres ud i åer og vandløb, hvorved mængden af fosfor og kvælstof øges.

Teknologisk Institut er i samarbejde med tre andre partnere gået ind i et projekt, hvor der er fokus på minimering af støv i ekstruderede fiskepiller. Projektet kaldes ”Afprøvning af bæredygtige råvarer til fiskefoder” og modtager støtte under inno-mt. Projektet løber over to år og forventes afsluttet i december 2013. Teknologisk Institut skal levere knowhow og udføre praktiske forsøg på vores pilotekstruderingsanlæg. Forskellige løsninger vil blive afprøvet i forhold til deres evne til at reducere støvmængden i ekstruderede piller.

Mål for projektet

 • Afprøve forskellige råvarer i forhold til deres evner til at reducere mængden af støv i piller
 • Formindske udledningen af fosfor og kvælstof til vandmiljøet
 • Mindske støvmængden i ekstruderede fiskepiller
 • Afprøvning af nye ingredienser i fiskefoder, fx tang

Resultater i projektet

 • Muligt at reducere mængden af støv ved brug af forskellige additiver
 • Muligt at inkorporere disse råvarer uden, at det har effekt på kvaliteten af pillerne både med hensyn til ekstruderingsegenskaber og med hensyn til fodringskvaliteten
 • Ekstrudering ændrer på produktegenskaberne for alle afprøvede råvarer. Dette er afprøvet ved ekstrudering og efterfølgende enkeltpelletering af råvarerne
 • Der er fundet en række nye råvarer som med succes blev inkorporeret i fiskefoderet

 

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Aller aqua
 • Havsbrun
 • Aarhus Universitet

Aktiviteter

 • Ekstrudering
 • Coating
 • Formaling