Projekt - Uddannelse i Europa - hvordan opruster vi?

Tine  Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 46.

Projekt - Uddannelse i Europa - hvordan opruster vi?

Projektstart juli 2010. Afslutning juni 2011.

Projektet er afsluttet.

Over hele Europa profileres uddannelse som det, der skal hjælpe os tilbage på vækstsporet. Flere skal have en god grundlæggende uddannelse som basis for livslang læring og opkvalificering. Et øget uddannelsesniveau og bredere kompetencer ses også som vejen til at håndtere ændrede ar­bejdsformer, nye teknologier, et multikulturelt arbejdsmarked og mange jobskift over tid.

Udfordringerne for alle dele af uddannelsessektoren er således mange: der er i stigende krav større samarbejdsflader, omstillingen fra grunduddannelser til livslang læring er kompleks og IKT stiller nye krav til både pædagogik og didaktik.

Dette studie bidrager til ”ET 2020” og strategien ”New Skills for New Jobs” ved at belyse tendenser og drivkræfter for uddannelsessektoren og identificere de vigtigste udfordringer for sektoren i et kompetenceperspektiv. Der er gennemført en kortlægning af sektoren. De vigtigste trends er blevet illustreret gennem seks casestudier af uddannelsesinitiativer i forskellige europæiske lande. Endelig er der udviklet fire scenarier for sektoren. Resultaterne af studiet vil blive offentliggjort på Eurofound’s hjemmeside.

Mål for projektet
Undersøgelse af:

  1. Hvilke udfordringer, den europæiske uddannelsessektor forventes at blive stillet overfor frem til 2020, og hvordan de imødekommes,
  2. Hvilke af disse udfordringer, der må anses som kritiske,
  3. Hvilke scenarier for den europæiske uddannelsessektor, der kan tegnes på baggrund af forskellige antagelser om udviklingen af de kritiske faktorer.

Studiet bidrager dermed med dokumentation og viden til brug for de europæiske regeringer og undervisningsministerier samt uddannelsessektorens interessenter generelt i diskussioner om uddannelse på både nationalt og europæisk plan. 

Deltagere

  • European Foundation for Living and Working Conditions
  • Teknologisk Institut, Center for Analyse og Erhvervsfremme

Link
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/eu11001a.htm