Projekt - Udvikling af on-line CT

Eli Vibeke Olsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 98.

Projekt - Udvikling af on-line CT

Automatiske maskiner overtager manuelt arbejde for at effektivisere produktionsprocesserne, men dermed går menneskets evne til at korrigere for afvigelser tabt. I projektet udvikles og implementeres en On-line CT-skanner med det formål at tilføre automatiske maskiner detaljerede data om råvarene, f.eks. mængden og fordelingen af kød, fedt og knogler i en slagtekrop, for derved at kunne optimere processen med hensyn til udbytter, produktværdi mv.. Projektets partnere har kompetencer indenfor X-ray hardware, hurtige data-processorer og automatisk billedbehandling, og projektet støttes af Højteknologifonden.

Formål
Udvikling af online røntgensystem til måling af kød-/fedt-fordelingen i slagtekroppe eller delstykker.

Baggrund
I de seneste år er behovet for avanceret måleteknologi til fleksibel, automatiseret produktion vokset eksplosivt. Samtidig er de nødvendige teknologispring blevet tilgængelige. Derfor er tidspunktet ideelt for etablering af et CT-koncept til fremtidens industrielle produktion. Forstudier har demonstreret potentialer og realistiske løsninger, men også synliggjort omfang og kompleksitet af udfordring og risici. En CT-skanner til on-line anvendelse inden for fødevareproduktion er ny og bryder afgørende med den normale opfattelse af CT-teknikkens anvendelse, hastighed og begrænsninger.

Udvikling af on-line CT 1

Kvalitetsforspringet for den danske svinekødseksport er under voldsomt pres og den forventes ikke fortsat at være konkurrencedygtig alene på produktion af svinekød in bulk. Automatiserede produktionsanlæg har hidtil kunnet modsvare et højt dansk lønniveau, men øgede markedskrav til produktdifferentiering er en stigende udfordring for det høj-effektive danske eksporterhverv. CT-skanneren vil gøre de eksisterende anlæg i stand til at optimere og tilpasse udskæringen af hver individuel slagtekrop, alt efter de aktuelle priser og ordrer.

For at indfri projektets ambitiøse vision skal en række væsentlige udfordringer løses:

  • Opbygning af simpel og kompakt CT-skannings-enhed med tilstrækkelig opløsning og målehastighed. Udfordringen omhandler især valg og indbygning af røntgenkilde.
  • Udvikling af effektive algoritmer til dataanalyse og resultathåndtering.
  • Implementering af dataprocesseringskapacitet og software til at håndtere paralleliseret analyse af de meget store datamængder, der genereres af skanneren.
  • Opbygning af prototype inkl. styreelektronik og interface til midterstykkemaskine m.m.

En væsentlig del af udfordringerne i projektet er allerede undersøgt gennem en omfattende forskningsindsats på DMRI i samarbejde med Institut for Matematisk Modellering (IMM) på DTU. Tillige har eScience-centeret på Københavns Universitet afdækket den fundamentale matematik, som udgør kernen i en CT-skanner. Disse undersøgelser er udført i laboratorieomgivelser og den væsentligste udfordring bliver at sikre en robust funktion under industrielle forhold.

Projektet er opdelt i en række underopgaver, som vist nedenfor.

Udvikling af on-line CT 2

Nytteværdi
”De rigtige råvarer til de rigtige produkter” giver en væsentlig værditilvækst gennem mindre manuelt arbejde og ensartet kvalitet.

Samarbejdspartnere

  • InnospeXion
  • Unisensor A/S
  • Københavns Universitet/eScience-centeret
  • Danish Crown

Offentliggørelse
Forskningsresultater vil blive publiceret i anerkendte tidsskrifter, medens beskrivelse af måleudstyret vil blive publiceret i ”Forspring” og andre fagtidsskrifter.