Projekt - Værdioptimering af oversete råvarer

Christian Sylvest Vestergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 25.

Projekt - Værdioptimering af oversete råvarer

Projektet er afsluttet.

Ved at identificere nye muligheder for anvendelse og afsætning af oversete råvarer (eks. lever, hjerte, bimørbrad, kæber o.l.) fra svin kan der udvikles nye produkter med højere afsætningsværdi. Alternative anvendelser vil give adgang til nye markeder og markedssegmenter samt medføre øget fleksibilitet i produktionen og bedre produktionsøkonomi.

Formål
Projektet har som mål at øge værdien af råvarer, som i dag har en lav pris. Dette vil ske gennem udnyttelse af teknologiske muligheder kombineret med viden om forbrugerpræferencer.

Baggrund og indhold
Projektet består af to dele. Der gennemføres en litteraturudredning, der beskriver den aktuelle anvendelse af oversete råvarer i andre kulturer samt mulighederne i anvendelse af forskellige teknologier og additiver i forædlingen. Udredningen skal danne grundlag for konkrete aktiviteter i del 2. En række specifikke oversete råvarer (eks. lever, hjerte, bimørbrad, kæber o.l.) fra svin udvælges og undersøges for funktionelle egenskaber som vandbindingsevne, emulsionskapacitet og stabilitet, tekstur o.l.

Mulige anvendelser vurderes dels for råvaren alene, og dels hvor råvaren tilsættes andre produkter, f.eks. farsvarer el.lign. Der fremstilles prøveproduktioner, der skal afdække anvendelsespotentialet. Produkterne vil blive bedømt sensorisk. Udvalgte produkter kan endvidere vurderes af fokusgrupper med henblik på at beskrive forbrugerreaktioner. I det omfang, der i litteraturdelen er fundet teknologier (f.eks. ekstrudering, wok-stegning) eller anvendelser, der vurderes at have potentiale, vil disse også blive afprøvet i pilotskala. Kokke vil blive inddraget som konsulenter i forbindelse med, at der skal vælges produkter, processer og anvendelser. Projektet afsluttes med en oversigt over de målte egenskaber, forslag til alternativ anvendelse, estimering af costbenefit samt en vurdering af mulige ernæringsanprisninger.

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Litteraturudredningen forventes offentliggjort på DMRI’s hjemmeside 30/09/2008. Offentliggørelse af slutresultat: Afsluttende rapport med projektets opnåede resultater forventes offentliggjort 30/09/2010.

Nytteværdi

  • Øget værdi af oversete råvarer
  • Inspiration fra andre kulturer til anvendelse af oversete råvarer
  • Mulighed for anvendelse af nye råvaretyper i nye eller eksisterende produkter