Projekt - Visionssystemer til reduktion af fejlomkostninger

Peter Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 05.

Projekt - Visionssystemer til reduktion af fejlomkostninger

Vision er en billig måleteknologi, der med fordel kan anvendes til at finde fejlbehæftet eller kvalitetsafvigende produkter tidligt i produktionsforløbet og dermed medvirke til at reducere fejlomkostningerne.

Formål
Ved at finde fejlbehæftet eller kvalitetsafvigende produkter tidligt i produktionsforløbet reduceres omkostningerne.

Dette sker f.eks. ved:

 • At føre løbende kontrol med en forudgående proces, så der kan gribes ind øjeblikkeligt, hvis processen fejler.
 • At føre kontrol for at sikre produkterne er i orden til de efterfølgende processer, så produkterne bearbejdes korrekt og ikke forårsager driftsstop.
 • At sikre at fejlbehæftet eller kvalitetsafvigende produkter ikke når ud til kunden. Derved reduceres omkostninger i forbindelse med reklamationer og imagetab.

Baggrund og indhold
Industrien kan med fordel indføre visionskontrol på flere områder. En række af disse fremgår af nedenstående liste:

 • Tælling af svin ved indlevering
 • Kontrol for sorte hårsække
 • Kontrol for slag- og bidemærker
 • Kontrol for fyldte maver
 • Kontrol af udhængende tarme inden organudtager
 • Kontrol af gødningsforurening på slagtekroppe inden udligningskølerum
 • Kontrol af midtflækkekvalitet på slagtegangen
 • Kontrol af transportmedier, eks. stålkummer, efter rengøring
 • Kontrol af om der er forkerte produkter i kasser, eks. rødt kød i kasser med spæk
 • Kontrol af om afskårne ben er for røde i kasserne
 • Kontrol af spækfarve
 • Kontrol af farve på skinker
 • Kontrol af ”appearance” af slutprodukter. Eks. fedtklump i bakke med hakket kød
 • Kontrol af forendesnittet umiddelbart efter tredelingen
 • Kontrol af skinkesnittet umiddelbart efter tredelingen

For at sikre en brugervenlig betjening og et lille reservedelslager vil der under projektet blive udviklet en ensartet ”platform” (kamera, computer, betjeningspanel), der kan anvendes til en stor del af visionssystemerne.

Projektleder: Peter Andersen pann@teknologisk.dk

Offentliggørelse
Offentliggørelse af delresultater: Ad hoc omtale på DMRI’s hjemmeside. Offentliggørelse af slutresultat: Slutrapport på DMRI’s hjemmeside i løbet af 2011.