Projekt - Waste to value - 2.-generations-biodiesel til transportsektoren

Anne-Belinda Bjerre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 12.

Projekt - Waste to value - 2.-generations-biodiesel til transportsektoren

Projektstart januar 2007. 

Projektet er afsluttet i februar 2011.

Det er på europæisk plan besluttet, at mindst 5,75 % af energiforbruget til transport i 2010 skal være baseret på biobrændstof. Dette rummer en åbenbar eksportmulighed i milliardklassen for dansk industri inden for nye avancerede 2.-generations-teknologier til fremstilling af biobrændstof ud fra affaldsprodukter. 50 % af Danmarks brændstofforbrug til transport er dieselbaseret, og denne andel er stigende. Trods dette er egentlig dansk forskning inden for biodiesel mangelfuld, omend kraftigt efterspurgt af den danske industri.

Nærværende innovationskonsortium vil medvirke til at råde bod på dette misforhold ved at fokusere på udvikling, produktion, lagring, distribution og anvendelse af biodiesel.

Arbejdspakke oversigt for "Waste to value"

Mål for projektet
Formålet med innovationskonsortiet er at udvikle 2.-generations-teknologier til fremstilling af biodiesel. Dette vil ske gennem forskning og udvikling demonstreret ved udvalgte typer affald anvendt som udgangsmateriale:

 • Industrispildevand
 • Animalsk fedt samt kød- og benmel.

Det tilstræbes, at den fremstillede biodiesel og de udviklede processer og teknologier skal leve op til følgende:

 • Fremstillingsprocesserne skal optimeres, så produktet bliver konkurrencedygtigt mht. energiudnyttelse og brændstofpris
 • Omfanget af biprodukter og restprodukter, der er vanskelige at håndtere skal minimeres
 • Kvaliteten af brændstoffet mht. motor- og emissionsegenskaber skal muliggøre anvendelse i eksisterende dieselmotorer
 • Samfundsmæssige barrierer for udbredelse af produktet skal kunne overvindes.

Som en del af innovationskonsortiet vil der blive opbygget et forsknings- og udviklingsmiljø af internationalt niveau inden for området biodiesel.

Endelig vil konsortiet gennem formidlingsaktiviteter medvirke til at udbrede kendskabet til biodiesel som en bæredygtig energikilde til transportsektoren, både med hensyn til produktion, anvendelse og miljømæssige fordele. Under formidlingsaktiviteterne vil der endvidere blive inddraget kompetencer inden for det etiske område for at udforske eventuelle etiske barrierer ved indførelse af 2.-generations-biodiesel.

Deltagere

 • Teknologisk Institut, Hans Ove Hansen og Sune Nygaard
 • Daka a.m.b.a, Kjær Andreasen
 • Grundfos A/S, Steen Frantzen
 • Dinex Emission Technology A/S, Henrik Christensen
 • OK a.m.b.a., Lene Bonde
 • Peugeot, Jens R. Andersen
 • Danmarks Tekniske Universitet, Rasmus Fehrmann
 • Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Julie Krener.