Rejsegilde på fremtidens grønne og intelligente byggeri

Mikael Grimmig

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 15.

Rejsegilde på fremtidens grønne og intelligente byggeri

Toppen af dansk ekspertise i forskning, udvikling og produktion af løsninger, der kan nedbringe energiforbruget i bygninger og begrænse CO2-udledningen, var samlet på Teknologisk Institut i Taastrup den 11. december 2008. Anledningen var rejsegilde på Instituttets nye udviklingsplatform ’EnergyFlexHouse’.

Traditionen tro var der røde pølser, øl og også levende musik, da håndværkerne, arkitekten, entreprenøren, bygherren og de øvrige deltagere i rejsegildet var samlet på byggepladsen. I dagens anledning var nybyggeriet af EnergyFlexHouse pyntet med dannebrog og tre kranse. Men inden eftermiddagens festlige højdepunkt blev der varmet op til rejsegildet på en to timer lang konference, hvor forskning og innovation, energi og klima samt eksport var på programmet.

Visioner bliver til virkelighed
Teknologisk Instituts adm. direktør Søren Stjernqvist var den første taler i konferencesalen, hvor mere end 60 gæster plus medarbejdere fra Instituttet var samlet. Han glædede sig over at markere, at visionerne om at skabe en anderledes designfilosofi inden for energieffektive løsninger bliver til virkelighed med rejsegildet på det fleksible byggeri EnergyFlexHouse.

- Forskningsmæssigt har vi i de sidste årtier optimeret på alle enkeltkomponenter og kan ikke komme videre ad den vej. Hvis vi skal styrke Danmarks førende position inden for energineutrale boliger, må vi gå nye veje. Vores visioner er at skabe et nyt holistisk og multifleksibelt systemdesign, så vi i samspil med brugerne kan teste og skræddersy enkeltkomponenter i en større sammenhæng bestående af forskellige og udskiftelige energikilder og komponenter koblet med intelligent overvågning. Derfor ser jeg frem til, at Instituttet og dansk erhvervsliv nu med EnergyFlexHouse får en unik platform til at udvikle, optimere og demonstrere fremtidens nye energieffektive systemer og produkter til byggeriet.

Også kontorchef Thomas Alslev Christensen fra Videnskabsministeriet var på talerstolen for at markere startskuddet for en ny designfilosofi inden for forskning i energi, miljø og klima:

- Vi var slet ikke i tvivl om at støtte EnergyFlexHouse-projektet, for det er en god idé med perspektiv i. Teknologisk Institut er en af vores vigtigste samarbejdspartnere, som har en lang tradition for at skabe solide forsknings- og udviklingsresultater og få formidlet den praksisnære viden til virksomhederne. Og så lyder det spændende, at EnergyFlexHouse også inddrager brugerne og virksomhederne. Thomas Alslev Christensen tilføjede, at Videnskabsministeriet har store forventninger til EnergyFlexHouse og opfatter det som et meget værdifuldt udviklingsprojekt:

- Vi glæder os til at følge EnergyFlexHouse-projektet også senere, når det innovative byggeri er klar til brug, og vi skal underskrive regningen!   

Byggeriet EnergyFlexHouse er tegnet af Henning Larsen Architects A/S og står færdigt til maj 2009. De første resultater præsenteres i forbindelse med klimatopmødet i København til december 2009. Her skal EnergyFlexHouse-projektet bidrage til den internationale markering af dansk miljøvenlig energiteknologi.

Yderligere oplysninger om EnergyFlexHouse kan fås hos Mikael Grimmig fra Teknologisk Institut på tlf. 72202415 eller e-mail: mikael.grimmig@teknologisk.dk.
 

Kontorchef Thomas Alslev Christensen fra Videnskabsministeriet var på talerstolen på Teknologisk Institut for at markere startskuddet for en ny designfilosofi inden for forskning i energi, miljø og klima.

Rejsegilde EnergyFlexHouse

I dagens anledning var EnergyFlexHouse-byggeriet til rejsegildet pyntet med en stang med dannebrog og tre kranse.

Traditionen tro blev der serveret pølser og øl til alle, der deltog i rejsegildet på Teknologisk Instituts nye udviklingsplatform EnergyFlexHouse.

Håndværkere til rejsegilde - EnergyFlexHouse

Ifølge dansk skik bekoster bygherren rejsegildet for at undgå, at håndværkerne hævner sig ved at mure en tom flaske ind i muren, som med sin tuden kan minde husejeren om hans nærighed.

Baggrunden for EnergyFlexHouse
EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium: En facilitet til udvikling, afprøvning og demonstration af samlede innovative energiløsninger til byggeriet. Løsninger hvor samspillet mellem installationer, bygning, bruger og energisystem er afgørende for tilpasning, anvendelse og den reelle effekt af ellers veldokumenterede enkeltteknologier. ’Flex’ markerer, at tilpasning eller udskiftning af klimaskærm og installationer kan ske enkelt og let.

EnergyFlexHouse består af tre bygninger, der danner rammen om et samarbejde mellem Teknologisk Institut og danske virksomheder. EnergyFlexHouse har tre hovedfunktioner placeret i hver sin bygning:

 • EnergyFlexLab er centrum for udvikling og test: En teknisk udviklingsfacilitet, hvor varierende klimaskærmselementer, energiinstallationer og styringssystemer udvikles og optimeres i sammenhæng. 
 • EnergyFlexFamily er centrum for test af nye løsninger: En tilsvarende fritliggende boligenhed, hvor brug af teknologi er i fokus, fx intelligent styring af installationer og udstyr, interaktive brugerflader og samspil med det overordnede energisystem.
 • EnergyFlexInnovation er centrum for idéudvikling: De inspirerende rammer om idéudvikling og innovation, hvor virksomhedernes udviklingsfolk i samarbejde med Teknologisk Institut former nye energieffektive koncepter og ideer til byggeriet.  

Teknologi og nytænkning
I EnergyFlexHouse arbejder vi med teknologi og nytænkning inden for områder som:

 • Forsyning, individuel produktion af varme og el, vedvarende energi: Mikrokraftvarme, brændselsceller, solceller, solvarmeanlæg, pillefyr, brændeovne, fjernvarme, varmepumper, varmtvandssystemer mv. 
 • Styring og intelligens: Intelligent styring, interaktive brugerflader, styringsstrategier og behovsstyring mv. 
 • Installationer og udstyr: Radiatorer, gulvvarme, ventilation, varmegenvinding, vand, belysning, køleanlæg, LED og el-udstyr mv. 
 • Energieffektive bygningskonstruktioner: Lavenergivinduer, klimavinduer, fleksible facadesystemer og vacuumisolering mv.
 • Akkumulering af varme og el: Varmeakkumulering, brug af PCM (PhaseChangingMaterials), termoaktive konstruktioner, batterier, ladestationer til el-biler, nettilsluttede solceller og varmelagre.

Udviklingsforløbene i EnergyFlexHouse medfinansieres de første 2 år af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Kort om EnergyFlexHouse
EnergyFlexHouse indeholder muligheder for udvikling, afprøvning og demonstration af samlede innovative energiløsninger, hvor samspillet mellem installationer, bygning, bruger og energisystem er afgørende for resultatet.

 • EnergyFlexHouse skal bringe Danmark i front, hvad angår udviklingen af nye innovative og energirigtige løsninger til boligen og samtidig styrke danske virksomheders afsætningsmuligheder på de voksende nationale og internationale markeder for energieffektive produkter og energieffektivt byggeri. 
 • EnergyFlexHouse er en unik innovationsplatform for virksomheder, hvor energieffektive produkter udvikles, dokumenteres og demonstreres i indbyrdes sammenhæng og under realistiske forhold. 
 • EnergyFlexHouse er den dynamiske ramme om innovationsprocessen fra idéudvikling, design og produktmodning til produkternes markedsindtrængning.  
 • EnergyFlexHouse er en højteknologisk platform for samarbejdet mellem Teknologisk Institut, idéudviklere/iværksættere, producenter, leverandører, rådgivere, brugere, forskningsinstitutioner, videncentre, fonde mv. både i Danmark og udlandet.

Konceptet er nyt. Det giver mulighed for at udvikle samlede omkostningseffektive løsninger som supplement til løsninger baseret på traditionel suboptimering med tests af enkeltkomponenter. Metoden erstatter simulering som ellers er eneste alternativ. EnergyFlexHouse er dermed et vigtigt led i innovationsprocessen fra idéudvikling, udvikling af prototyper og produktmodning til produkternes markedsindtrængning.

Aktiviteterne i EnergyFlexHouse koordineres løbende med aktiviteter og erfaringer fra Teknologisk Instituts øvrige relevante teststande og laboratorier.

Samarbejdet mellem virksomhederne og Teknologisk Institut i EnergyFlexHouse skal udvikle, optimere og demonstrere energieffektive systemer og komponenter, der kan markere dansk energieffektivt byggeri i den internationale udvikling og dermed bidrage til en ny eksportsucces baseret på danske spydspidskompetencer.

EnergyFlexHouse skal bidrage til den internationale markering af dansk energiteknologi og innovation i sammenhæng med de globale udfordringer generelt og specifikt i forbindelse med klimatopmødet i 2009.